Історія журналу

Журнал заснований у липні 1999 року Інститутом філософії імені Г.С.Сковороди НАН України та Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г.Короленка. Він входить до переліку №4 (додаток до Постанови Президії ВАК України від 9 лютого 2000 р., № 2–02/2, бюлетень ВАК України, №2, 2000 р.), нового Переліку (Постанова Президії ВАК України від 18 листопада 2009 р., № 1–05/5, бюлетень ВАК України, №12, 2009 р.) та наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. №1528 (додаток 11), що включаються до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «Філософські науки».

Журнал зареєстровано та проіндексовано в міжнародних каталогах періодичних видань та наукометричних базах: Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI), Polska Bibliografia Naukowa, Ulrich’s Periodicals Directory, OpenAIRE, Google Scholar (Гугл Академия), Журнал включений у Всеукраїнський реєстр наукових видань, належить до періодичних видань, що мають бібліометричні профілі та входить до переліку фахових видань України у галузі «Філософські науки».