DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2018.39.174998

ЛЮДИНА В СВІТІ АБСОЛЮТНИХ І ВІДНОСНИХ ЦІННОСТЕЙ АБО НІГІЛІЗМУ І ЦИНІЗМУ

O. G. Volkov

Анотація


У статті розкривається своєрідність існування людини в залежності від ставлення до цінностей. Присутність в світі абсолютних цінностей породжує бажання слідувати вищим ідеалам, прагнення досягти досконалості. Перебування ж у світі відносних цінностей стає причиною формування егоїстичних схильностей. Якщо ж людина відмовляється від цінностей, і стає нігілістом, то це у неї формується потреба в насильстві. Коли ж вона схильна до цинізму, то заперечує будь-які цінності, орієнтується на досягнення тільки власного благополуччя і не приховує своїх агресивних намірів.

Ключові слова


цінність; нігілізм; цинізм; людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Veber M. Izbrannoe. Obraz obshchestva. Moskva: Iurist, 1994. 704 s.

Vindelband V. Filosofiia kultury. Moskva: INNION, 1994. 350 s.

Gartman N. K osnovopolozheniiu ontologii. Sankt-Peterburg: Nauka, 1993. 640 s.

Diltei V. Nabroski k kritike istoricheskogo razuma. Voprosy filosofii. 1988. No 4. S. 135 152.

Istoriia filosofii: Zapad Rossiia–Vostok (kniga tretia: Filosofiia XIX–XX v.). 2-e izd. Moskva: “Latinskii kabinet” Iu. A. Shichalina, 1999. 448 s.

Kamiu A. Buntuiushchii chelovek. Filosofiia. Politika. Iskusstvo. Moskva: Politizdat, 1990. 415 s.

Karamyshev D. V. Formuvannia systemy tsinnostei i perekonan yak chynnyk instytutsionalnykh peretvoren v ukrainskomu suspilstvi. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016-1/doc/1/01.pdf

Levitckii S. A. Osnovy organicheskogo mirovozzreniia. Levitckii S. A. Tragediia svobody. Moskva: Astrel, 2008. S. 21 258.

Losskii N. O. Bog i mirovoe zlo. Moskva: Respublika, 1994. 436 s.

Nevmerzhytska O. V. Vykhovannia tsinnostei osobystosti v epokhu kulturnykh zmin. URL: http://pedpsy.duan.edu.ua/images/stories/ Files/2015-1/5.pdf.

Nitcshe F. Volia k vlasti. Opyt pereotcenki vsekh tcennostei. Moskva: TOO “TRANSPORT” 1995. 880 s.

Ordina L. L. Demokratychni tsinnosti yak faktor motyvatsiinoho zabez- pechennia kulturotvorchoho seredovyshcha VNZ. URL: http://novyn. kpi.ua/2009-3-2/15_Ordina.pdf

Orlean A. M. Liudyna yak vyshcha sotsialna tsinnist ta filosofsko- pravova katehoriia v konteksti yii zakhystu vid ekspluatatsii. URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14oamzve.pdf.

Parsons T. Poniatie obshchestva: komponenty i ikh vzaimootnosheniia. THESIS. 1993. Vyp. 2. S. 94 122.

Rikkert G. Nauki o prirode i kulture. Moskva: Respublika, 1995. 128 s.

Sloterdaik P. Kritika tcinichnogo razuma. Ekaterenburg: U-Faktoriia; Moskva: AST, 2009. 800 s.

Fromm E. Chelovek dlia sebia. Issledovanie psikhologicheskikh problem etiki. Minsk: Kharvest, 2003. 352 s.

Khaidegger M. Vremia i bytie. Moskva: Respublika, 1993. S.63 176.

Sheler M. Ordo amoris. URL: http://filosof.historic.ru/books/ item/f00/s00/z0000166/index.shtml

Sheler M. Resentiment v strukture moralei. Moskva: Nauka, 1999. 231 s.

Shcherbakova Yu. Tsinnosti ob’iednanoi Yevropy. Kyiv: Akademiia, 2013. 208 s


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.