DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2018.39.174999

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЛОЧИН ТА ПОКАРАННЯ В ПРАВОВІЙ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

O. O. Shtepa

Анотація


У статті здійснено аналіз уявлень українського етносу про злочин та покарання за його вчинення. Автор зробив спробу обґрунтувати взаємозв’язок між змістом ментально-правових настанов українців та характером злочинності на вітчизняних теренах. Окремо виділено проблему злочинів проти власності та корупційних діянь. Розглянуто і зміст психологічних стереотипів у сфері застосування покарання по відношенню до правопорушників та їх взаємозв’язок з українською дійсністю.

Ключові слова


злочин; покарання; правова ментальність; правова культура; корупційні традиції; український етнос; політико-правова ідеологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Mify Ukrainy: za knyhoiu Heorhiia Bulasheva “Ukrainskyi narod u svoikh lehendakh, relihiinykh pohliadakh ta viruvanniakh”. Kyiv: Vyd-vo “Dovira”, 2003. 384 s.

Kryminalnyi kodeks Ukrainy. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page2

Skovoroda H. S. Chy trudnee blaho? Zapovity H. Skovorody. Poltava, 2005. S. 30 33.

Donchenko O. A., Romanenko Yu.V. Arkhetypy sotsialnoho zhyttia i polityka: Hlybynni rehuliatory psykhopolitychnoho povsiakdennia. Kyiv: Lybid, 2001. 336 s.

Yefremenko T. Ekonomichna mentalnist ukrainskoho etnosu. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh. 2007. No 2. S. 103 127.

Heizinha Y. Homo Ludens / per. z anhl. O. Mokrovolskoho. Kyiv: Osnovy, 1994. 250 s.

Lypynskyi V. Nasha oriientatsiia. Lysty do brativ-khliborobiv. Ch. 2. Toronto, 1953. URL:http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/15225/file.pdf

Taranets S. V. Staroobriadtsi y kultura khabarnytstva v Rosii. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 2011. No 2. S. 50 64.

Prysiazhniuk Yu. P. Ukrainske selianstvo XIX–XX st.: evoliutsiia, mentalnist, tradytsionalizm: navchalnyi posibnyk dlia studentiv istorychnykh fakultetiv. Cherkasy: Vidlunnia Plius, 2002. 120 s.

Vallie V. Koruptsiia: rozdumy pislia Maidanu. Kyiv: Dukh i litera, 2015. 280 s.

Zakon Ukrainy “Pro zapobihannia koruptsii” URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

Hrytsenko N. V. Zvychaieve pravo ukraintsiv v konteksti khrystyianskykh tsinnostei. Praktychna filosofiia. 2010. No 2. S. 221 225.

Yakovenko N. Paralelnyi svit: doslidzhennia z istorii uiavlen ta idei v Ukraini XVI XVII st. Kyiv: Krytyka, 2002. 416 s.

Prysiazhniuk Yu. P. Mentalnist ukrainskoho selianstva. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. No 3. S. 23 33.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.