DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2018.39.175004

УВІДПОВІДНЕННЯ ТЕРМІНІВ ЛОГІКИ НОРМАМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

U. V. Khamar

Анотація


Зважаючи на важливість раціонального, ефективного фахового мовлення (для мислення і спілкування) предметом дослідження, результати якого викладено в цій статті, став аналіз узгодженості термінів логіки з нормами українських термінологічних стандартів. Йдеться і про дотримання мовних норм, зокрема, надання переваги україномовним термінам перед чужомовними (дуже великий відсоток чужомовних термінів у галузі логіки є очевидним), і розмежування назв дії, події та наслідку формою слова. Досягнення цих завдань призведе, водночас, до усистемнення термінів логіки, уніфікування формально‑мовних засобів під час створення термінів. Дослідження полягало у виконанні таких дій: 1) виявлення тих термінів логіки, які не відповідають вимогам ДСТУ з термінології; 2) аналіз можливих способів увідповіднення термінів термінологічним стандартам України. Унаслідок виконаного дослідження побудовано ряди взаємопов’язаних процесових термінів логіки: назва дії дієсловом – назва дії віддієслівним іменником – назва завершеної дії (події) дієсловом – назва події віддієслівним іменником – назва наслідку дії віддієслівним іменником. Такі ряди побудовано для термінів, які є назвами операцій отримання нових знань: узагальнення, обмеження, виведення, доведення, спростування, висновування, дедукування, припускання, гіпотезування, випливання. Під час побудови цих рядів термінів користувалися такими вимогами: 1) усі терміни кожного ряду повинні бути створені на одній лексичній основі; 2) як терміни потрібно вживати такі слова, в яких значення слова узгоджене з його формою, тобто якщо головним призначенням відповідно до конкретної форми слова є дія, чи подія, чи наслідок події, то значенням слова повинна бути дія, подія чи наслідок події, відповідно. Якщо, для прикладу, головна призначеність віддієслівного іменника з суфіксами ‑ання, -ення позначати незавершену чи завершену дію, то його некоректно вживати на позначення наслідку події. Під час творення системи термінів прийнято такі відношення між ними: доведення – це дедукування у разі, коли у висновку прагнуть підтвердити істинність наперед заданої тези; спростування – це дедукування у разі, коли у висновку прагнуть підтвердити хибність наперед заданої тези; виведення – це дедукування у разі, коли шуканий висновок попередньо не задано; припускання – створення ймовірно істинних стверджувальних висловів; гіпотезування – створення ймовірно істинних стверджувальних висловів у галузі науки. Унаслідок виконаного дослідження узгодженості широко вживаних термінів логіки з вимогами термінологічних стандартів з’ясовано, що в українській терміносистемі логіки є велика кількість термінів, які не узгоджені з термінологічними стандартами і запропоновано нові мовно коректні терміни (у низці випадків запропоновано мовно правильні терміни‑дублікати для уможливлення вибору найвдалішого).

Ключові слова


терміни; логіка; норми; сучасна українська мова; терміни логіки; термінологічний стандарт; процесові терміни; дія; подія; наслідок

Повний текст:

PDF

Посилання


Terminolohiia. Zasady i pravyla rozroblennia standartiv na terminy ta vyznachennia poniat: DSTU 3966-2000. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy, 2000. 32 s. (Natsionalnyi standart Ukrainy).

Kyryk D. P. Sposterezhennia nad formuvanniam filosofskoi terminolo- hii v ukrainskii literaturnii movi XIX st. Pytannia ukrainskoho movoznavstva. Kn. 3. Lviv: Vyd-vo Lvivskoho universytetu, 1958. S. 170–184.

Kyryk D. P. Rozvytok filosofskoi terminolohii v ukrainskii movi pisliazhovtnevoho periodu. Pytannia ukrainskoho movoznavstva. Kn. 5. Lviv: Vyd-vo Lvivskoho universytetu, 1962. S. 103–111.

Kyryk D. P. Pro deiaki filosofski terminy v URE. Zbirnyk robit aspirantiv kafedr suspilnykh nauk. Lviv: Vyd-vo Lvivskoho universytetu, 1963. S. 196–199.

Kyryk D. P. Lohichna terminolohiia v starii ukrainskii movi. Zbirnyk robit aspirantiv. Seriia filolohichnykh nauk. Lviv: Vyd-vo Lvivskoho universytetu, 1963. S. 3–14.

Kyryk D. P. Filosofska terminolohiia dvokh perekladiv Ivana Franka. Pytannia slov’ianskoho movoznavstva. Lviv: Vyd-vo Lvivskoho universytetu, 1963. No 7–8. S. 207–218.

Kyryk D. P. Filosofska terminolohiia u tvorakh H. S. Skovorody. Zbirnyk: Borotba materializmu proty idealizmu ta relihii. Lviv: Vyd-vo Lvivskoho universytetu, 1964. S. 77–88.

Bekker. Lohika. Lviv, 1880. 64 s.

Mandybur T. Psykholohichnyi vstup do nauky lohiky v kl. VII. Lviv, 1895. 15 s.

Chyzhevskyi D. Lohika. Praha: Siiach, 1924. 332 s.

Chekhovych. Slovnyk holovnishykh filozofichnykh terminiv, yakykh vzhyvaie Kant u Proliegomenakh. Kant I. Proliegomena do kozhnoi maibutnoi metafizyky, yaka mohtyme vystupaty yak nauka. Lviv: Vyd-vo “Nedilia”, 1930. S. 123–131.

Balei S. Narys lohiky. Lviv, 1923. 52 s.

Kaniuk S. Dydaktyka dopovnena “osnovamy logiky”. Chernivtsi, 1911. 120 s.

Talanchuk P. M., Yarema S. Ya., Korovaichenko Yu. M., Morhuniuk V. S. Normy ukrainskoi naukovo-tekhnichnoi movy. Tlumachnyi slovnyk terminiv z vydavnychoi, polihrafichnoi ta pakuvalnoi spravy. Kyiv; Lviv: Un-tet “Ukraina”, 2006. 664 s.

Dutsiak I. Problemy stanovlennia ukrainskoi terminolohii v haluzi lohiky. Visnyk “Problemy ukr. terminolohii”: materialy 5-i mizhnar. nauk. konf. Lviv: Lvivska politekhnika, 1998. No 336. S. 245–248.

Dutsiak I. Terminolohichni aspekty Universalnoi desiatkovoi klasyfikatsii. Visnyk Knyzhkovoi palaty: nauk.-prakt. zhurn. 2009. No 3. S. 22–25.

Dutsiak I. Metodolohiia naukovykh doslidzhen: poniattievyi aparat: metod. vkazivky do vykonannia naukovoi roboty dlia studentiv spetsialnosti 242 “Turyzm” dennoi ta zaochnoi form navchannia. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. 16 s.

Pshenychna L., Morhuniuk V. Vyznachennia chy oznachennia (iakyi maie buty ukrainskyi vidpovidnyk terminovi definitsiia). Visnyk Derzh. un-tu “Lvivska politekhnika”. Seriia “Problemy ukrainskoi terminolohii” : mater. 6-i mizhn. nauk. konf. SlovoSvit 2000. 2000. No 402. S. 45–46.

Morhuniuk V. Pro nevmotyvovanist ukrainskoho termina “poniattia” na poznaku odynytsi dumky. Visnyk Nats. un-tu “Lvivska politekhnika”. Seriia “Problemy ukrainskoi terminolohii”. 2012. No 733. S. 29–33.

Symchych M. Perekladachi-pershoprokhidtsi: kyievo-mohylianski filosofski kursy v perekladakh 1960–70-kh rokiv. Sententiae. 2012. No 2 (XXVII). S. 146–162.

A Dictionary of philosophical Logic / [R. T. Cook]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. 322 p.

Key Terms in Logic / [ed. by F. Russo etc]. London; New York: Continuum International Publishing Group, 2010. 178 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.