Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 39 (2018) «БГАГАВАД-ГІТА» – ПЕРШИЙ ДОСВІД МЕТАФІЗИЧНОГО СИНТЕЗУ Анотація   PDF
V. M. Meshkov, A. A. Somkin
 
№ 39 (2018) «ВИДИМІСТЬ» І «ВИДІННЯ» У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ: КОНТЕКСТ МІСТИЧНОГО Анотація   PDF
H. V. Ilina
 
№ 41 (2019) «ДОСВІД НЕВИДИМОГО»: ПЕРЕЖИВАННЯ БУТТЯ, ЧУТТЯ І РОЗУМІННЯ У СУБ’ЄКТИВНОМУ ІСНУВАННІ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
Y. I. Muliarchuk
 
№ 36 (2016) «ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ» Г. СКОВОРОДИ У ФІЛОСОФСЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ І. МІРЧУКА Анотація   PDF
V. V. Biletska
 
№ 38 (2017) ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРИЧНА ОСВІТА Анотація   PDF
P. A. Kravchenko
 
№ 38 (2017) ІДЕЯ ПОЛІТИЧНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ (НА ОСНОВІ ПОГЛЯДІВ ПЛАТОНА ТА АРІСТОТЕЛЯ) Анотація   PDF
Ya. Ye. Blokha
 
№ 37 (2017) ІКОНИ САВАОФА: ВИТОКИ ТА ЗМІСТ ІКОНОПИСНОГО ОБРАЗУ Анотація   PDF
O. V. Bogomolets
 
№ 35 (2016) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ГАРМОНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
O. A. Goncharova, G. G. Taranenko
 
№ 35 (2016) ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО- ФІЛОСОФСЬКОГО БАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЗНАНЬ ТА ІННОВАЦІЙ Анотація   PDF
O. V. Stovpets
 
№ 36 (2016) ІНТЕНСІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ D-ПРОПОЗИЦІЙ У ФОРМАЛЬНИХ СИСТЕМАХ: МЕТАМАТЕМАТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
M. A. Kazakov
 
№ 40 (2018) ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ (ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ) Анотація   PDF
P. A. Kravchenko, Ya. Ye. Blokha
 
№ 36 (2016) АКТИВНА РОЛЬ ПРАВОСВІДОМОСТІ В ПРАВОВІЙ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
P. A. Kravchenko
 
№ 36 (2016) АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗНАНЬ АРІСТОТЕЛЕМ Анотація   PDF
U. V. Khamar
 
№ 36 (2016) БАГАТОГОЛОСНЕ ВИКОНАННЯ ЯК ОБРАЗ НАРОДНОГО МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ Анотація   PDF
O. M. Skoptsova
 
№ 36 (2016) В. Г. КОРОЛЕНКО ЯК ІДЕОЛОГ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ Анотація   PDF
P. A. Kravchenko, Ya. Ye. Blokha
 
№ 38 (2017) Г. В. ЛЯЙБНІЦ: ВІД ДОВЕДЕННЯ ЛОГІЧНИХ ПРАВИЛ І СХЕМ ДО СИМВОЛІЧНОГО ЧИСЛЕННЯ ЛОГІКИ Анотація   PDF
L. M. Shengerii, G. M. Boyko
 
№ 41 (2019) ГІДНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ Анотація   PDF
M. T. Kostenko
 
№ 37 (2017) ГЛОБАЛІЗАЦІНІ ТА АНТИГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЦІАЛЬНО- ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
P. A. Kravchenko, A. I. Melnik
 
№ 38 (2017) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА МУЛЬТИЛІНГВІЗМ – СУТНІСНІ ВЛАСТИВОСТІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПОСТУПУ Анотація   PDF
N. V. Korshak
 
№ 37 (2017) ДВОЄДИНИЙ КОНСТРУКТ ДІАЛЕКТИЧНОЇ ЛОГІКИ Анотація   PDF
P. V. Denysiuk
 
№ 39 (2018) ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ Анотація   PDF
P. A. Kravchenko, A. I. Melnik
 
№ 41 (2019) ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ З ПРИВОДУ ПОДАЛЬШОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
V. N. Shapoval
 
№ 37 (2017) ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ Анотація   PDF
A. P. Kravchenko
 
№ 40 (2018) ДОСВІД ТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ДАВНЬОЄВРЕЙСЬКОЇ МЕТАФІЗИКИ В ЕПОХУ ОСЬОВОГО ЧАСУ Анотація   PDF
P. A. Kravchenko, V. N. Meshkov
 
№ 37 (2017) ДУХ САМОТНОСТІ ДМИТРА МЕРЕЖКОВСЬКОГО Анотація   PDF
Saliy A. V.
 
1 - 25 з 106 результатів 1 2 3 4 5 > >>