Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 35 (2016) ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР СТАНОВЛЕННЯ ЛІДЕРА: БУНТ ЯК ШЛЯХ ДО ТВОРЧОГО ПОСТУПУ ЧИ ЕСКАЛАЦІЇ НАСИЛЬСТВА Анотація   PDF
A. A. Polysaev
 
№ 40 (2018) ЕСКАПІЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ СУЧАСНОСТІ Анотація   PDF
A. V. Novohatʹko
 
№ 36 (2016) ЕСТЕТИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЯК ТЕНДЕНЦІЯ СУЧАСНОСТІ Анотація   PDF
N. I. Golovina
 
№ 35 (2016) ЕСТЕТИЧНА ОСВІТА В УМОВАХ ПОСТКУЛЬТУРИ Анотація   PDF
N. I. Golovina
 
№ 37 (2017) ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ АСКЕТИКИ Анотація   PDF
A. V. Tsarenok
 
№ 37 (2017) ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: БЛАГО ЧИ ВАСАЛЬНА ТЕРПИМІСТЬ? Анотація   PDF
O. S. Polishchuk
 
№ 37 (2017) КАТЕГОРІЯ «СПРАВЕДЛИВІСТЬ» У ПОЛІТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ МАРКА ТУЛІЯ ЦИЦЕРОНА Анотація   PDF
Ya. Ye. Blokha
 
№ 41 (2019) КОЛЕКТИВНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГРУПОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ Анотація   PDF
N. Yu. Kryvda
 
№ 35 (2016) КОМУНІКАТИВНА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
O. E. Melnyk
 
№ 37 (2017) КОНЦЕПТ «МЕТАФОРИ ЗОРУ» ЯК СПОСОБУ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
H. V. Ilina
 
№ 39 (2018) КОНЦЕПТ ПЕРСОНОЦЕНТРИЗМУ Ж.МАРІТЕНА В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО ВЧЕННЯ ЦЕРКВИ ПРО ЛЮДИНУ Анотація   PDF
I. M. Tshylyak
 
№ 35 (2016) КОНЦЕПЦІЯ КУРТУАЗНОСТІ ЯК СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЯВИЩА КЛАСИЧНОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Анотація   PDF
I. V. Tsebriy, V. V. Openko
 
№ 41 (2019) КОСМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДУХОВНОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
L. M. Kharchenko
 
№ 39 (2018) КРИЗА ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ Анотація   PDF
E. V. Ilina
 
№ 37 (2017) ЛОГІКО-АНАЛІТИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ (НА ПРИКЛАДІ СТВОРЕННЯ НЕЕВКЛІДОВИХ ГЕОМЕТРІЙ) Анотація   PDF
L. M. Shengerii
 
№ 39 (2018) ЛЮДИНА В СВІТІ АБСОЛЮТНИХ І ВІДНОСНИХ ЦІННОСТЕЙ АБО НІГІЛІЗМУ І ЦИНІЗМУ Анотація   PDF
O. G. Volkov
 
№ 36 (2016) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ АСКЕТИЗМУ Анотація   PDF
A. V. Tsarenok
 
№ 36 (2016) МИСЛЕННЯ ЯК ФАКТОР САМОТВОРЕННЯ ЛЮДИНИ: СИТУАЦІЯ АНТРОПОЕЗИСУ Анотація   PDF
N. V. Ivanova
 
№ 38 (2017) МИСТЕЦТВО СПІЛКУВАННЯ СОЛІСТА Й АКОМПАНІАТОРА У ВІТЧИЗНЯНОМУ ВИКОНАВСТВІ Анотація   PDF
I. J. Belova
 
№ 38 (2017) МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕЛІГІЙНО-МОТИВОВАНОЇ РИТОРИКИ ПРОЕКТУ «РУССКІЙ МІР» ПІД ЧАС ПОДІЙ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ В ДОНБАСІ В 2014 РОЦІ Анотація   PDF (English)
V. S. Hurzhy
 
№ 35 (2016) МОДА ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ: ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ Анотація   PDF
H. V. Skalatskaya
 
№ 41 (2019) МОДА ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА Анотація   PDF
I. Kobzieva
 
№ 35 (2016) МОДИФІКАЦІЇ «ДОБРА» І «ЗЛА» В МИСЛЕННЄВИХ РЕФЛЕКСІЯХ ТЕОЦЕНТРИЗМУ: СОЦІОФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
N. V. Ivanova
 
№ 41 (2019) МОРАЛЬНІ ОБРІЇ ЛЮДИНИ В ПОЗИТИВНІЙ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ Н. АББАНЬЯНО Анотація   PDF
G. I. Savonova
 
№ 38 (2017) МОРАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА І СТАТУС ЕТИКИ Анотація   PDF
N. Golovina
 
26 - 50 з 106 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>