Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 37 (2017) МУЗИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
Z. Ya. Hnativ
 
№ 37 (2017) НАЦІОНАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ – ІДЕОЛОГЕМА ЧИ МЕТАФІЛОСОФСЬКИЙ КОНЦЕПТ? Анотація   PDF
I. Ya. Lysyi
 
№ 37 (2017) НЕГАТИВНІСТЬ ЯК «НЕАНТИЗУЮЧА» ЗДАТНІСТЬ СВІДОМОСТІ Анотація   PDF
S. O. Nimchyn
 
№ 41 (2019) НЕЕПІСТЕМІЧНА ГЕНЕРАТИВНА ЕСТЕТИКА Анотація   PDF
A. Krutiyenko
 
№ 35 (2016) НЕОБХІДНІСТЬ ЕПІСТЕМИ «АПРІОРНОГО» В АРГУМЕНТАХ «КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРАГМАТИЗМУ» Анотація   PDF
I. G. Komaha
 
№ 35 (2016) НООГУМАНІСТИЧНИЙ СВІТОГЛЯД: ФІЛОСОФСЬКЕ ОБГРУНТУВАННЯ СУТНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Анотація   PDF (Русский)
R. B. Shindaulova
 
№ 40 (2018) ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОСТСУЧАСНОЇ МОРАЛІ Анотація   PDF
V. N. Shapoval
 
№ 39 (2018) ОСНОВНІ ВІХИ ІСТОРІЇ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА (до 100-річчя заснування) Анотація   PDF
P. A. Kravchenko, Ya. Ye. Blokha
 
№ 37 (2017) ОСОБИСТІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ, ЯКЕ ДИНАМІЧНО ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ Анотація   PDF
Yu. A. Vasyuk, R. I. Oleksenko
 
№ 35 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ Анотація   PDF
P. G. Radko, S. M. Prihodko
 
№ 35 (2016) ПАТРІОТИЗМ І ПРИХИЛЬНІСТЬ ЯК РІЗНОВИДИ ЛЮБОВІ Анотація   PDF
A. P. Kravchenko
 
№ 36 (2016) ПОЛІТЕЇЗМ ЯК ФАКТОР ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
I. A. Bondar
 
№ 35 (2016) ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ В ІСЛАМІ Анотація   PDF
Ya. Ye. Blokha
 
№ 36 (2016) ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ПЛАТОНА ТА АРІСТОТЕЛЯ Анотація   PDF
Ya. Ye. Blokha
 
№ 35 (2016) ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАРАДИГМИ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
V. A. Kolokol
 
№ 38 (2017) ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ: МІЖ МАСОВІЗАЦІЄЮ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЄЮ Анотація   PDF
L. A. Usanova
 
№ 41 (2019) ПРОБЛЕМА ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ВИБОРУ В ЛІБЕРТАРІАНСЬКОМУ ПАТЕРНАЛІЗМІ Анотація   PDF
P. A. Kravchenko, S. I. Bezrukov
 
№ 35 (2016) ПРОБЛЕМА СВІДОМОСТІ В ІМАНЕНТНИХ МІСТИЧНИХ ВЧЕННЯХ ТА СУЧАСНІЙ НАУЦІ Анотація   PDF (Русский)
N. S. Zhirtueva
 
№ 39 (2018) ПРОБЛЕМА СВОБОДИ ВОЛІ ЛЮДИНИ В РОСІЙСЬКОМУ СЛОВЯНОФІЛЬСТВІ ТА ЗАХІДНИЦТВІ ХІХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
S. V. Shejko
 
№ 38 (2017) ПРОВІДН І МОРАЛЬНО-ЕТИ ЧНІ КОНЦЕ ПТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ДЕ РЖА ВОТВОРЕНН Я В ХХ СТОЛІТТ І: ВОЙЦЕ Х ЯРУЗЕЛЬСЬКИЙ, МА РГАРЕТ ТЕТ ЧЕР (приклади до осмислення в державотворчій та суспільнотворчій стратегії сучасної України) Анотація   PDF
P. M. Yamchuk
 
№ 35 (2016) РЕЛІГІЙНІ СИМУЛЯКРИ – НЕБЕЗПЕКА СИНКРЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ Анотація   PDF
V. A. Ignatyev
 
№ 39 (2018) РЕЦЕПЦІЯ ПОГЛЯДІВ МАРТІНА БУБЕРА В РОСІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ (Л.Шестов, М.Бердяєв, С.Франк, М.Бахтін) Анотація   PDF
A. V. Saliy
 
№ 40 (2018) РОМАНТИЗМ ХІХ СТОЛІТТЯ В ТЕАТРАЛЬНИХ ОБРАЗАХ ЙОГО СУЧАСНИКІВ: ЖЮЛЬ ДЮФУР І ЙОГО «ГРАФИНЯ ВОДЗИНСЬКА» Анотація   PDF
I. V. Tsebriy
 
№ 36 (2016) САМОТНІ СВІТИ ЕЖЕНА ІОНЕСКО (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Анотація   PDF
A. V. Saliy
 
№ 40 (2018) СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
A. V. Kondratieva
 
51 - 75 з 106 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>