DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2019.41.172920

ФІЛОСОФСЬКА ТРАДИЦІЯ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В СПАДЩИНІ ІСИДОРА СЕВІЛЬСЬКОГО: РЕТРСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ

L. Vakhovsky

Анотація


У статті йде мова про філософську складову в спадщині видатного діяча раннього Середньовіччя, першого енциклопедиста Ісидора Севільського (560-637). Здійснюючи аналіз праць зарубіжних науковців-медієвістів і творів Ісидора, автор розкиває еволюцію поглядів на спадщину севільського єпископа. Особливе значення надається цитатам з античної літератури в творах Ісидора, трансформації смислу цитати, що була обумовлена зміною контексту, а нерідко й самого тексту, узгодженню цих цитат між собою та загальними висновками автора. Друга книга «Диференцій» і три книги «Сентенцій» Ісидора визначаються як оригінальні «теологічні твори», які відповідали культурним та ідеологічним запитам європейського суспільства епохи раннього Середньовіччя, формували засади європейської освіти, уявлення про призначання королівської (державної) влади.


Ключові слова


рецепція філософії; контекст; антична література; раннє Середньовіччя; епоха; патристика; традиція; компіляція; цитування

Повний текст:

PDF

Посилання


Allaner, В. (1936). Der Stand der Isidorforschung. Ein kritischer Bericht über die seil 1910 erscheinene Literatur. In Miscellanea isidoriana. Homenaje a San Isidoro de Sevilla eil el XIII centenario de su muerte. (pp. 1-32). Roma: Typis pontificiae Universitatis gregorianae.

Beccer, G. (2006). The Unknown Neighbour: The Jew in the Thought of lsidore of Seville. Leiden: Boston: Brill.

Cahiers de recherches médiévales et humanistes. (2008). Vol. 16. La réception d’Isidore de Séville durant le Moyen Âge tardif (XІІ-XV).

Crein, E. (2010). Isidoro de Sevilla y los fundamentos de la Realeza Cristiana en la Ilispania visigoda (siglo VII). In Miscelánea Medieval Murciana, 34, 23-32.

Curzius, E. (1994). ¿»Origines о Etymologiae”? In Helmanlica, 45, 136-138; 512-

Díaz у Díaz, M. С. (1982). Introducción general. In Isidoro de Sevilla. Etimologías.

(pp. 6-257). Madrid: Biblioteca de Auctores Cristianos.

Funtaine, J. Pins et moyens de l’enseignement ecclésiastique dans l’Espagne wis- igothique. In La seuola nell’Occidente latino dell’alto medievo. Settimane di Studio del Centro italiano di studi sull’alio medievo. (pp. 145-202; 213-229). Spoleto: Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo.

Segundo coloquio. La trascendencia de Isidoro. (1961). In Isidoriana. Estudios sobre san Isidoro de Sevilla en el XIV centenario de su nacimiento. (pp. 524- 529). León: Centro de Estudios San Isidoro.

Ubric Ralmnala, Р. (2003). La iglesia y Los estados bárbaros en la Hispana del siglo V (409-507). Granada: Universidad de Granada.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.