ГІДНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ

Автор(и)

  • M. T. Kostenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-1443.2019.41.172959

Ключові слова:

гідність, честь, соціум, сучасність, категорія, цінності, мораль, культура, людина

Анотація

У статті охарактеризовані значимі фактори трансформації сучасних уявлень про зміну ціннісних орієнтацій особистості у нашій державі. На думку автора до них належать: нівеляція українськості, повільне формування громадянського суспільства, української політичної нації та модерної української ідентичності, незавершеність українського державо- та націєтворення, процесів постколоніальногo самовизначення як окремого громадянина, так і українського народу в цілому, боротьба за втілення в життя демократичних принципів гідності в суспільстві, відкидання духовних цінностей людини в сучасному соціумі, події, пов’язані з агресією Росії в нашій державі.
Проаналізовано деякі сучасні погляди на гідність людини після подій 2014-го року, досліджено роль гідності в сучасному українському соціумі. Автор вказує на ключове місце гідності серед людських цінностей, називаючи її однією з основних засад організації суспільства. У дослідженні розкриваються основні гасла періоду Революції Гідності в Україні, прояви гідності особистості в українському соціумі під час відбору до Євробачення-2019.

Посилання

Artiushenko, O. (2017). Hidnist yak tsinnist buttia suchasnoho ukrainskoho sus- pilstva [Dignity as the value of being a modern Ukrainian society]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filosofsko-politolohichnykh nauk [Bulletin of Lviv University. Series of philosophical and political sciences], 10, 7-12. Re- trieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_10_3 [in Ukrainian].

Diachenko, K. A. (1999). Chest yak strukturant moralnosti [Honor as structural- ist of morality]. Naukovyi visnyk. Seriia “Filosofiia” [Scientific announcer. Series are “Philosophy”]. Kharkiv: Kharkivskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni H. S. Skovorody, 7 (2), 100-106 [in Ukrainian].

Hryshchuk, O. V. (2007). Liudska hidnist u pravi: filosofski problemy [Human dignity is in a right: philosophical problems]. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi uni- versytet vnutrishnikh sprav [in Ukrainian].

Kostashchuk, O. (2016). Katehoriia chesti: filosofsko-etychnyi aspect [Honor cat- egory: philosophical and ethical aspect]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho nat- sionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Seriia : Pedahohichni nauky [Scientific announcer of the V. O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University. Series: Pedagogical Sciences], 1, 177-181. Retrieved from http:// mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Nauk_visnik-1-52.pdf [in Ukrainian].

Kryvoshein, V. (2016). Vplyv Revoliutsii hidnosti na politychnu ta pravovu kulturu ukrainskoho suspilstva [Influence of Revolution of dignity is on the politi- cal and legal culture of Ukrainian society]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho” [Bulletin of the National University “Legal Academy of Ukraine named after the Yaroslav Mudryi”], 2. 37-57 [in Ukrainian].

Malakhov, V. A. (1996). Chest i hidnist [Honor and dignity]. In Etyka : kurs lektsii [Ethics : a course of lectures] (pp. 182–188). Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Popovych, M. V. (2018). Filosofiia svobody [The philosophy of freedom]. Kharkiv: Folio [in Ukrainian].

Zahrebelnyi, I. (2014). Maidan. Khroniky nedorevoliutsii [Maidan. Chronicles of non-revolution]. Dnipropetrovsk: ART-PRES [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ