ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ: СЕНС ТА МЕТА ЖИТТЯ

Автор(и)

  • N. Yukhymenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-1443.2019.41.172997

Ключові слова:

людина, індивід, особистість, суспільство, соціалізація, індивідуальність, діяльність, самореалізація

Анотація

Актуальність дослідження питань особистості у соціокультурному контексті в Україні зумовлена загальноцивілізаційними та національними суперечностями в контексті функціонування та становлення нових цивілізацій.
У дослідженні особистість у соціокультурному просторі визначено як таку, що втілює в собі істотні риси активних людей, особисту незалежність, самоусвідомлення моральної й правової відповідальності.
У статті зазначено, що сутність людини не співпадає з її наявним буттям, вона завжди є розвитком, подоланням теперішнього і побудовою майбутнього у відповідності з метою, планами, проектами, активною діяльністю її свідомості. І що саме свідомість – це та важлива сутнісна сила людини, яка не тільки відображає, але й творить світ. Людина може бути активною і у своїй бездіяльності, але тільки творча діяльність може бути працею.
Визначено властивості, що характеризують діяльність – це насамперед завжди об’єктивовані властивості суб’єкта діяльності, перетворюючого оточуючу дійсність відповідно до своїх цілей, потреб та інтересів. Вказано, що питання про якості суб’єкта дії є актуальним для нашого сучасного суспільства: активність, цілеспрямованість, ініціативність, свідомість, організованість висуваються сьогодні на перший план характеристик особистості. Це питання найбільш важливе у галузі наукової творчості.
Становлення особистості визначено як результат соціалізації. Сутністю індивідуальності особистості можна вважати цілісність особистості, що проявляється у певному ставленні до світу.
Людська діяльність здійснюється в двох найбільш загальних формах – практичній та духовній. Їх відмінність полягає в предметі діяльності та її результатах. У процесі практичної діяльності (практики) відбувається перетворення природи і всього предметного, соціального середовища, в якому
відбувається життєдіяльність людини. Духовну діяльність визначено як процес цілеспрямованого, систематизованого відображення дійсності, результатом якої є перетворення сфери свідомості. У сучасних умовах, як правило, це професійна діяльність.
У якості її найзагальніших видів виокремлено наукове пізнання, ціннісну свідомість, цілепокладання, прогнозування й програмування. Як соціалізацію особистості запропоновано розуміти складний процес та результат засвоєння індивідом соціального досвіду і його відтворення.

Посилання

Bekh, V. P. (Ed.). (2012). Osobystist u dyskursi samorozghortannia informat- siinoi tsyvilizatsii [Personality in the discourse of expression of Ukrainian civilization]. Zaporizhzhia: Dniprovskyi metalurh [in Ukrainian].

Bueva, L. P. (1978). Chelovek: deiatelnost i obshchenie [A man: activity and com- munication]. Moskva: Mysl [in Russian].

Homilko, O. (2001). Metafizyka tilesnosti: kontsept tila u filosofskomu dyskursi [Metaphysics of physicality: the body concept in philosophical discourse]. Kyiv: Naukova Dumka [in Ukrainian].

Hrabovska, I. M., Yemets, T. M., & Mostiaiev, O. I. (2006). Filosofiia ukrainskoho buttia [Ukrainian philosophy of life]. Kyiv: Ukrainska Vydavnycha Spilka [in Ukrainian].

Lartcev, V. S. (2003). Formirovanie lichnosti: determinanty, problemy, perspektivy (sotcialno-filosofskii analiz) [Formation of the personality: Determinants, problems and perspectives (social and philosophical analysis)] (Doctoral dis- sertation). In-t filosofii im. G. S. Skovorody NAN Ukrainy. Kiev [in Russian].

Podmazin, S. I. (2006). Osobystisno oriientovana osvita (sotsialno-filosofskyi analiz) [Personality-oriented education (social and philosophical analysis)] (Doctoral dissertation). Dnipropetrovskyi natsionalnyi un-t. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Skotna, N. V. (2005). Osoba v rozkolotii tsyvilizatsii: svitohliad, problemy osvity i vykhovannia [The personality in the divided civilization: outlook, the prob- lems of education and upbringing] (Doctoral dissertation). APN Ukrainy; Instytut vyshchoi osvity. Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ