ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРИЧНА ОСВІТА

Автор(и)

  • P. A. Kravchenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-1443.2017.38.174732

Ключові слова:

історична свідомість, національна історична освіта, історичне мислення, особистість, соціалізація, українознавство, національна ідентичність

Анотація

Виявом внутрішньої людської історичності є її ідентичність як сукупність певних характеристик індивіда, що роблять його саме цією, а не іншою особистістю упродовж його життя,конструюючи як неповторне єство. Ідентичність як певна незмінність є результатом процесів соціалізації, які відбуваються у часі. Історичний вимір пронизує всі складові людської ідентичності. Історичність породжує як своє зовнішнє прив’язаність до певного способу переживання минулих станів, теперішнього та образів уявленого майбутнього. Чинник збереження ідентичності – людська пам’ять, специфікою якої є не копіювання попередніх вражень, а швидше їх пригадування. На основі цього формується історична свідомість – колективна чи індивідуальна, головним фактором чого є національна історична освіта.

Посилання

Vitchyzniana istoriia v shkolakh i vuzakh Ukrainy: ostannie desiatyrichchia. Kyiv: Osnovy, 2002. 302 s.

Vykladannia i vyvchennia istorii v shkoli : posib. dlia vchytelia. Kyiv, 1998.

Kalakura Ya. S. Istorychni zasady ukrainoznavstva yak nauky i navchalnoi dystsypliny. Ukrainoznavstvo. 2005. Ch. 4. S. 96 101.

Potulnytskyi V. A. Ukraina i vsesvitnia istoriia. Istoriosofiia svitovoi ta ukrainskoi istorii XVII–XX stolit. Kyiv: Lybid, 2002. – 480 s.

Kalakura Ya. Istorychnyi antropolohizm yak metodolohichnyi pryntsyp ukrainoznavstva. Zb. nauk, prats NDIU. Kyiv, 2006. T. XI. S. 52 60.

Kononenko P. P., Kononenko T. P Ukrainskyi etnos. Heneza i perspektyvy. Obukhiv, 2003. 517 s.

Kulchytskyi S. Suspilne znachennia istoryko-poshukovoi roboty shkoliariv na prykladi prohramy Vseukrainskykh konkursiv uchnivskykh poshukovykh robit “Slidamy istorii” URL:http//www.novadoba.org.ua/data/metod/kultchytsky.html

Alekseeva I. Iu. Sotcialnaia rol nauchnogo znaniia v kontekste postindustrialnoi ideologii. Zhurnal sotciologii i sotcialnoi antropologii. 1999. No 3.

Horokhivskyi P. I. Formuvannia natsionalnoi samosvidomosti uchniv 7-9 klasiv na urokakh istorii Ukrainy : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.02. Kyiv, 2005. 19 s.

Andriichuk O. Tiahar tolerantnosti: pro status movy i demokratychni standarty. Dzerkalo tyzhnia. 2006. 8 lypnia.

Kendzor P. “Slidamy istorii” – Vseukrainska prohrama konkursiv uchnivskykh poshukovykh robit. Visnyk shkilnykh obminiv. 2001. Vyp. 8.

Antonovych V. B. Moia spovid. Vybrani istorychni ta publitsystychni tvory. Kyiv: Lybid, 1995. 816 s.

Hrushevskyi M. Na porozi novoi Ukrainy. Statti i dzherelni materialy. Niu-Iork; Lviv; Kyiv; Toronto; Miunkhen, 1992. 278 s.

Gusserl Edmund. Ideia fenomenologii: Piat lektcii / per. s nem. N. A. Artemenko; vstup. st. i komment. I. I. Mavrinskogo. Sankt-Peterburg: “Gumanitarnaia Akademiia”, 2008. 224 s.

Gaidegger M. Bytie i vremia / per. s nem. V. V. Bibikhina. Kharkov: “Folio”, 2003. 503 s.

Artiukh V. O. Natsionalna identychnist ta mistse istorii v yii strukturi Liudynoznavchi studii : zb. nauk, prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. I. Franka. Drohobych: NVTs “Kameniar”, 2002. Vyp. 6. S 14 23.

Kravchenko P. A., Melnyk A. I. Hlobalizatsini ta antyhlobalizatsiini protsesy v yevropeiskomu sotsialno-filosofskomu dyskursi. Filosofski obrii: nauk.-teoret. zhurn. / In-t filosofii imeni H. S. Skovorody HAH Ukrainy, Poltav. nats. ped. un-t imeni V. H. Korolenka. Kyiv; Poltava, 2017. Vyp. 37. S. 94 95.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ