ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА МУЛЬТИЛІНГВІЗМ – СУТНІСНІ ВЛАСТИВОСТІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПОСТУПУ

Автор(и)

  • N. V. Korshak

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-1443.2017.38.174750

Ключові слова:

глобалізація, двомовність, білінгвізм, полілінгвізм, мультилінгвізм, мультилінгвальна освіта

Анотація

Однією із суттєвих рис сучасного процесу глобалізації є поширення мультилінгвізму або двомовності. Ці якості відіграють значний вплив на нинішню освіту, адже, як наслідок, вона набуває мультилінгвального характеру. Результатом такої освіти є досягнення мультилінгвальної елементарної компетенції, що дозволяє розглядати її не тільки в якості альтернативного шляху вивчення мови, але й як шлях опанування спеціальними знаннями, розвиток соціально – комунікативних здібностей особистості.

Посилання

Vallerstain I. Analiz mirovykh sistem i situatciia v sovremennom mire. Sankt-Peterburg: Universitetskaia kniga, 2001. 416 s.

Vallerstain I. Mirosistemnyi analiz. Vremia mira. Novosibirsk, 2000. No 1. S. 105–123.

Holubovska I. Terminohrafiia, multylinhvizm, multydystsyplinarnist: napriamky maibutnikh doslidzhen / I. O. Holubovska, V. Ya. Zhalai, N. M. Bykhovets, O. V. Kruhlykova, T. H. Lynnyk, A. F. Parkhomenko, I. I. Rakhmanova, L. M. Rubashova, T. M. Boboshko. Linhvistyka XXI stolittia. 2015. S. 3–23.

Zabolotska O. Inshomovna pidhotovka studentiv nemovnykh spetsialnostei v umovakh hlobalizatsii. Zbirnyk naukovykh prats. Pedahohichni nauky. 2015. S. 232–239.

Kostenko A. H. Hlobalizatsiia yak chynnyk destruktsii identychnosti. Praktychna filosofiia. 2008. No 3. S. 120–128.

Kravchenko P. A., Melnyk A. Hlobalizatsiini ta antyhlobalizatsiini protsesy v yevropeiskomu sotsialno – filosofskomu dyskursi. Filosofski obrii. 2017. No 37. S. 78–99.

Luk’ianchuk L. Mizhkulturna komunikatsiia v epokhu hlobalizatsii. Mizhnarodna naukova konferentsiia “Multylinhvizm u suchasnomu suspilstvi: kultura, osvita, polityka”. NtUU “KPI”, 2013.

Liakh V. Svoboda i poshuk novykh form identychnosti v dobu hlobalizatsii. Multyversum: Filosofskyi almanakh: zbirnyk naukovykh prats. Kyiv: Ukrainskyi tsentr dukhovnoi kultury, 2006. Vyp. 57. S. 3–19.

Mykhailets L. M. Mova i suspilstvo (filosofskyi aspekt). Derzhavne budivnytstvo. 2007. No 1(1). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_1%281%299

Ovsiiuk M. Mizhkulturna komunikatsiia v umovakh hlobalizatsii. URL: http://www.rusnauka. com/12_KPSN_2010/Politologia/63704.doc.htm.

Omelian-Skyrta N., Skyrta A. Bahatomovnist ta kontseptualna kartyna svitu. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury. 2014. No 10. S. 60–64.

Pashkov V. V. Dvomovnist yak faktor natsionalnoi osvitnoi polityky v Ukraini. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ Portal/Spashkov.pdf.

Robertson R., Khondker Kh. Diskursy o globalizatcii: predvaritelnye razmyshleniia: ref. sb. Globalizatciia: kontury XXІ veka. Moskva: RAN INION, 2004. Ch. 1. S. 127–131.

Semeniuk E. Hlobalizatsiia: filosofskyi analiz poniattia. URL: http://vlp.com.ua/ files/02_49.pdf.

Filosofiia: Entcyklopedicheskii slovar / pod. red. A. Ivina. Moskva: Gardariki, 2004. 1057 s.

Yakovleva O. Bahatomovnist yak trend suspilnoho rozvytku ta chynnyk modernizatsii osvity. Naukovyi visnyk. Seriia “Filosofiia”. Kharkiv: KhNPU, 2016. Vyp.47 (ch. II). S. 93–105.

Yakovleva O. U labiryntakh bahatomovnosti. Bahatomovnist ukrainskoho suspilstva yak rehuliatyvnyi faktor osvity i vykhovannia v systemi VNZ u konteksti svitovoho dosvidu: monohrafiia. Kyiv: Vydavnytstvo KiM, 2015. 250 s.

Waters M. Globalization. London; N. Y.: Routledge, 1995. 185 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ