DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2016.36.175051

В. Г. КОРОЛЕНКО ЯК ІДЕОЛОГ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

P. A. Kravchenko, Ya. Ye. Blokha

Анотація


У статті розкриті погляди одного з найбільш відомих українських мислителів, письменників і громадських діячів кінця ХІХ – початку ХХ століть Володимира Галактіоновича Короленка на проблему націоналізму. Проаналізовано погляди мислителя щодо співіснування націоналізму, патріотизму та шовінізму, захисту батьківщини, а також трансформація їх у сучасному українському суспільстві.

Ключові слова


Короленко В.Г.; патріотизм; націоналізм; шовінізм; гуманізм; культурний націоналізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Bulyha O. Korolenko Volodymyr Halaktionovych. URL: http://prostir.museum/ua/post/27671.

Derzhavnyi arkhiv Poltavskoi oblasti. F. 3990. op. 1. Ark. 15-18. Mashynopys. Podpys-avtohraf V. H. Korolenko. Datyrovano ym 30 aprelia 1919 h.

Derzhavyi arkhiv Poltavskoi oblasti. FP. 7. op. 1. D. 2. L. 15.

Korolenko V. G. Voina, otechestvo i chelovЂchestvo (Pisma v voprosakh nashego vremeni). Kiev : tipografіia Vserossіiskago Zemskago Soiuza Kom. iu.-Z. Fr., 1917. 55 s.

Korolenko V. G. Dnevnik. Pisma. 1917–1921. Moskva : Sovetskii pisatel, 2001. 544 s.

Korolenko V. G. Neskolko mislei o natcionalizme (otryvok). Korolenko V. G. Voina perom / sost., vstup. st. i primech. M. A. Sokolovoi. Moskva : Sov. Rossiia, 1988. S. 301–308.

Korolenko V.G. Sobranie sochinenii : v 10 t. T. 7, kn. 3–4 : Istoriia moego sovremennika. Moskva : Goslitizdat, 1955. 456 s. URL: http://az.lib.ru/k/korolenko_w_g/text_ 1921_istoriya3_oldorfo.shtml

Korolenko V. G. Sobranie sochinenii : v 10 t. T. 9 : Publitcistika. Moskva : Goslitizdat, 1955. 776 s. URL: http://royallib.com/read/ korolenko_vladimir/tom_9_publitsistika.html#0

Korolenko V. G. Sobranie sochinenii : v 10 t. T.10 : Pisma. 1879–1921. Moskva : Goslitizdat, 1956. 717 s. URL: http://az.lib.ru/k/ korolenko_w_g/text_0890.shtml

Kravchenko P. A., Blokha Ya. Ye. Filosofski horyzonty tvorchoi spadshchyny V. H. Korolenka : monohrafiia. Poltava : PNPU imeni V. H. Korolenka, 2014. 230 s.

Olzhych O. Natsionalistychna kultura URL://www.ww.w.politiko.ua/blogpost7598

Popovych M. V. Narys istorii ukrainskoi kultury. Kyiv :”Artek”, 1998. 728 s.

Fondy Poltavskogo literaturno-memorialnogo muzeia V. G. Korolenko. A-1. No. 2082.

Yamchuk P. M. Fenomen V. H. Korolenka v konteksti vitchyznianykh sotsialno-filosofskykh realii mynuloho stolittia Nauka. Relihiia. Suspilstvo. 2011. No. 2. S. 173-179.

Yamchuk P. M. Khrystyiansko-humanistychnyi diariush V. H. Korolenka: filosofsko-svitohliadna y buttieva retrospektsiia u spryiniatti XXІ st. Filosofski obrii. Naukovo-teoretychnyi zhurnal / Instytut filosofii imeni H. S. Skovorody HAH Ukrainy ; Poltavskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni V. H. Korolenka. Kyiv ; Poltava, 2012. Vyp. 28. S. 164-183.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.