DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2016.36.175094

БАГАТОГОЛОСНЕ ВИКОНАННЯ ЯК ОБРАЗ НАРОДНОГО МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ

O. M. Skoptsova

Анотація


Проаналізовано виникнення та еволюцію форм багатоголосного виконання як образу народного музичного мислення. Прослідковано тісний зв’язок витоків традиційного народного багатоголосся зі стилістикою регіональної фольклорної традиції України, надано компаративний аналіз наведених форм народного багатоголосся. Визначено загальні стильові ознаки народного багатоголосся.

Ключові слова


народний спів; народне багатоголосся; музичне мислення; образ; фольклор

Повний текст:

PDF

Посилання


Bench-Shokalo O. H. Ukrainskyi khorovyi spiv. Aktualizatsiia zvychaievoi tradytsii : navch. posibnyk dlia stud. vyshchykh navch. zakl. Kyiv: Ukrainskyi Svit, 2002. 440 s.

Vasylenko K. V. Leksyka ukrainskoho narodno-stsenichnoho tantsiu. Kyiv: Mystetstvo, 1996. 424 s.

Vasylenko K. V. Ukrainskyi tanets. Kyiv: IPKPK, 1997. 281 s.

Ivanytskyi A. I. Ukrainska narodna muzychna tvorchist : navch. posibnyk / za red. M. M. Poplavskoho. Kyiv: Muz. Ukraina, 1999. 222 s.

Kvitka K. V. Izbrannye trudy: v 2 t. / sost. i komment. V. L. Goshovskogo. Moskva: Muzyka, 1971. T. 1 383 s.

Kvitka K. V. Porfyrii Demutskyi / upor. ta koment. A. I. Ivanytskoho. Kyiv: Muz. Ukraina, 1986. Ch. 2. S. 78-129.

Kolessa F. M. Muzykoznavchi pratsi / vstup. stattia i prym. S. Y. Hrytsy. Kyiv: Naukova dumka, 1970. 592 s.

Kolessa F. M. Narodna muzyka na Polissi / F. M. Kolesa. Ukr. muzyka: Misiachnyk. Lviv, 1939. Vyp. 1. S. 3-15.

Kolessa F. M. Ukrainska usna slovesnist / Kanadskyi In-t Ukrainskykh studii, Albertskyi un-t. Edmonton, 1983. 643 s.

Lineva E. E. Opyt zapisi fonografom ukrainskikh narodnykh pesen (iz muzykalno-etnograficheskoi poezdki v Poltavskuiu guberniiu v 1903 g.). Kyiv: Muz. Ukraїna, 1991. 87 s.

Lysenko M. V. Lysty / red. L. Kaufman. Kyiv: Mystetstvo, 1964. 533 s.

Lysenko M. V. Pro narodnu pisniu i pro narodnist v muzytsi. Kyiv: Mystetstvo, 1955. 66 s.

Liudvih Kuba pro Ukrainu / uporiad. M. Molnar. Kyiv, 1963. 224 s.

Matviienko V. Pro deiaki osoblyvosti ukrainskoho narodnoho bahatoholossia. Ukrainske muzykoznavstvo : nauk. mizhvidomchyi shchorichnyk / red. Z. O. Dashak. 1967. Vyp. 2. S. 152–166.

Mironenko Ia. P. Moldavsko-ukrainskie sviazi v muzykalnom folklore: istoriia i sovremennost. Kishinev: Shtiintca, 1988. 144 s.

Moldavyn M. I. Narodnyi pidholoskovyi spiv. Kyiv: Muzychna Ukraina, 1980. 88 s.

Yashchenko L. I. Ukrainske narodne bahatoholossia / vidp. redaktor M. M. Hordiichuk. Kyiv: Vyd-vo AN URSR, 1962. 236 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.