DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2019.42.202209

КОГНІТИВНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «ВІРА»

P. Kravchenko

Анотація


Людині без урахування ірраціональних факторів неможливо побудувати цілісну картину світу, сформувати систему цінностей. Раціональне і ірраціональне це два протилежних, але взаємодоповнювані начала, що утворюють нерозривну єдність. Без звернення до ірраціональної проблематики звужується смислове поле антропологічних теорій і концепцій культурно-історичного процесу. У східних культурах здатність до ірраціонального світорозуміння – одна із основ фундаментальної архетипної парадигми. Ірраціональність супроводжувала і супроводжує людську діяльність на всіх рівнях: у буденному житті, у міжособистісних відносинах, у галузі культури і науки. Нині навіть «зверхсучасні» наукові відкриття неможливі без творчого пошуку і інтуїтивних прозрінь. Будь-яке нове знання не може бути тільки результатом логічної роботи інтелекту. Ірраціоналізм у певному сенсі закладений у людини вже на психофізичному рівні.

Мозок має дві півкулі. Вони володіють різними формами сприйняття дійсності та обробки інформації: одна півкуля відповідає за логічну, аналітичну (раціональну) роботу мозку, а друга за художньо-образну, евристичну, тобто ірраціональне навантаження.


Ключові слова


віра; конгнітивний зміст

Повний текст:

PDF

Посилання


Einshtein A. (1967). Evoliutciia fiziki [The evolution of physics]. Sobranie nauchnykh trudov [Collection of scientific papers] (Vol. 4. pp. 357-544). Moskva: Progres [in Russian].

Einshtein A. (1965). Fizika i realnost [Physics and Reality]. Moskva: Naukas [in Russian].

Popper K. (1983). Logika i rost nauchnogo znaniia [Logic and the growth of scien- tific knowledge]. Moskva: Nauka [in Russian].

Shynkaruk V. I. (Ed.). (1986). Filosofskyi slovnyk [Philosophical dictionary].

Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Shynkaruk V. I. (2004). Katehorialna struktura naukovoho svitohliadu [Categorical structure of scientific outlook]. Vybrani tvory [Selected works] (Vol. 3, pt. 1, pp. 164-172). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Shynkaruk V. I. (1969). Marksystska filosofiia i svitohliad [Marxist philosophy and outlook]. Filosofska dumka [Philosophical thought], 1, 9-20[in Ukrainian].

Shynkaruk V. I. (1994). Vira, Nadiia i Liubov [Faith, Hope and Love]. Viche [Vi- che], 3 (24), 145-150 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.