DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2019.42.202348

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ,ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І МУЛЬТИКУЛЬТУРИЗАЦІЯ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОСТМОДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

V. Popov, A. Popova

Анотація


Динаміка постмодерної ідентичності визначається трьома взаємопов’язаними соціальними процесами: інформатизацією, глобалізацією і мультикультуризацією.  Ці світові процеси ще не є завершеними,  їх сутність залишається невизначеною. Такою ж незавершеною та фраг- ментарною є і постмодерна ідентичність, тим більше, що вона не має націленості. Незважаючи на це, можна стверджувати, що ідентичність інформаційної ери спирається в більшості випадків не на ототожнення із соціальними спільнотами, а на комунікативні дискурси самостей.


Ключові слова


інформатизація; глобалізація; і мультикультуризація; постмодерна ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bauman Z. & Inozemtcev V. L. (Trans.). (2002). Individualizirovannoe obshchestvo [Individualized society]. Moskva: Logos [in Russian].

Kozlovskyi V. P. (2005). Multykulturalizm yak «kinets istorii»: vymiry novoho nihilizmu [Multiculturalism as the “end of history”: dimensions of the new nihilism]. Kontseptsiia multy-kulturalizmu [The concept of multi-culturalism] (pp. 97-127). Kyiv: Stylos [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.