DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2019.42.202375

ЛЮДИНА І РЕЛІГІЯ: КОНФЕСІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ВИМІРАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

O. Buchma

Анотація


За останнє століття минулого тисячоліття світ зазнав кардинальних змін. «У ХХ столітті вперше в історії Землі, людина пізнала і охопила всю біосферу, завершила географічну карту планети Землі, розселилася по всій її поверхні. Людство своїм життям стало єдиним цілим», – писав відомий мислитель В. Вернадський у першій половині ХХ ст. (Вернадский, 1988, c. 511). А вже у другій половині цього ж століття не менш відомий філософ Б. Рассел наголошував, що «людство стоїть перед альтернативою, яка ніколи раніше не виникала в історії: чи від війни слід відмовитися, чи ми повинні очікувати знищення людського роду… якщо битва між вченими не буде зупинена, то після наступної війни скоріше за все нікого з живих не залишиться… єдині можливості людства – це або мир, досягнутий за допомогою угод, або царство смерті» (Рассел, 1988, c. 133).


Ключові слова


людина; релігія; конфесія; інформаційне суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Rassel B. (1988). Shagi k miru [Steps to the world]. Voprosy filosofii [Philosophy Issues], 5, 133-136 [in Russian].

Toffler E. (2003). Metamrfozy vlasti [Metamorphoses of power]. Moskva: OOO “Izdatelstvo ACT” [in Russian].

Vernadskii V. I. (1988). Filosofskie mysli naturalista [Philosophical ideas of naturalist]. Moskva: Nauka [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.