ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ: ХРИСТИЯНСЬКИЙ ТА СВІТСЬКИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • M. Kostenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-1443.2020.44.220530

Ключові слова:

гідність, цінності, особистість, релігія, світський, мораль, Бог, буття, людина

Анотація

У статті визначено особливості уявлень про людську гід­ність у світському та християнському аспектах. Дослідивши різні групи наукових джерел (від християнських книг, думок кла­сиків про людську гідність, світських документів до праць сучас­них українських філософів), проаналізовано поняття “гідність” згідно біблійної антропології, описано реалізацію права людської гідності в старозавітному й новозавітному розумінні. Доведено, що концепція гідного життя людини втілюється у двох типах: світському і християнському як ідеалах соціальної та духовної активності. Релігія не наполягає на ідеї про вищу соціальну цін­ність особистості, оскільки людина оголошується залежною від волі всемогутнього Бога, але висунутий нею принцип рівності усіх людей перед Богом є своєрідною формою утвердження людської гідності. Світське розуміння гідності людини виходить з того, що людина не вийшла готовою з природи як творіння Боже, а створила саму себе як суб’єкта трудової діяльності, як мислячу й моральнісну істоту.

Незважаючи на розбіжності, а подекуди й суперечності в розумінні сутнісних виявів людської гідності між світськими та християнськими контекстами, цілком очевидним для обох аспек­тів є розуміння того, що чільне місце повинна займати та сто­рона особистості, яка виявляє себе в єдності суспільного прояву та індивідуального прагнення у глибини її власної свідомості та в її бажанні вільного самовизначення і творчості як передумови утвердження власної гідності.

Посилання

Andrushchenko, V. P., & Horlach, M. I. (Eds.). (1997). Sotsialna filosofiia : korotkyi entsyklopedychnyi slovnyk [Social philosophy: a short encyclopedic dictionary]. Kyiv ; Kharkiv: Rubikon [in Ukrainian].

Berdjaev, N. A. (1994a). Filosofija svobodnogo duha [Free Spirit Philosophy]. Moskva: Respublika [in Russian].

Berdjaev, N. A. (1994b). Filosofija tvorchestva, kul’tury i iskusstva [Philosophy of creativity, culture and art]. (Vol. 1). Moskva: Iskusstvo, Liga [in Russian].

Bibliia, abo Knyhy Sviatoho Pysma, Staroho y Novoho zapovitu [The Bible, or the Books of Scripture, the Old and New Testaments]. (1990). B. m.: Obiednannia bibliinykh tovarystv [in Ukrainian].

Dmytro, dyiakon. (2012). Svit i khrystyianstvo pro hidnist liudyny [The world and Christianity about human dignity]. Slovo [Word], 1(49), 2-6 [in Ukrainian].

Gusejnov, A. A., & Irrlitc, G. (1987). Kratkaja istorija jetiki [A brief history of ethics]. Moskva: Mysl’ [in Russian].

Kovalchuk, T. (2007). Svitski ta relihiini aspekty uiavlen pro liudsku hidnist [Secular and religious aspects of notions of human dignity]. Filosofski obrii [Philosophical horizons], 17, 133-146. Retrieved from http://dspace.pnpu.edu. ua/bitstream/123456789/2076/1/Kovalchuk.pdf. [in Ukrainian].

Lutskyi, R. (2014). Pravovyi ta relihiinyi pidkhid do poniattia liudskoi hidnosti [Legal and religious approach to the concept of human dignity]. Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni korolia Danyla Halytskoho. [Scientific and information bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytsky], 9, 19-25. Retrieved from https://iful.at.ua/NIV-9-2014/4.pdf. [in Ukrainian].

Prodan, T. (2016). Liudska hidnist ta relihiina svoboda v konteksti postsekuliarnoho dialohu [Human dignity and religious freedom in the context of post-secular dialogue]. Relihiina svoboda [Religious freedom], 19, 66-69. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/religfree_2016_19_19. [in Ukrainian].

Номер

Розділ

ЕТИКА