ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ЕТИКИ ОСВІТИ

Автор(и)

  • N. Golovina

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-1443.2023.46.271538

Ключові слова:

етика, прикладна етика, етика освіти, моральні цінності, освітня парадигма

Анотація

У статті розглянуто етику освіти як порівняно новий різновид прикладної етики, орієнтований на виявлення конкретних суперечливих ситуацій, що виникають в освітньому процесі, аналіз і розгляд їх як дилем морального вибору. Показано, що як будь-яка прикладна етика, етика освіти актуальна, оскільки є породженням неоднозначності та новизни з погляду моралі її сучасних проблем. Вона аналізує інститут освіти, інституційну практику, виявляючи особливі проблеми феномену освіти в сучасному соціокультурному просторі. Названо конкретні дилеми, викликані конфліктом цінностей, що вимагають відповідних способів морального регулювання. Обґрунтовано, що етичний аналіз не просто виявляє моральні дилеми освітнього процесу, а навіть будує алгоритм виходу з цих складних ситуацій. Виокремлено і проаналізовано моральний аспект ціннісної парадигми освітньої діяльності, що формується сьогодні, та рівні ціннісної спрямованості освітнього процесу. Відмічене, що проблеми впровадження сучасної парадигми освіти в Україні окрім чинників цивілізаційного рівня, обумовлюються національними особливостями реформування освітянської системи в контексті незрілості демократії та ринкової економіки. У підсумку наголошено на необхідності розвитку в нашій країні прикладної етики освіти як системи теоретичних досліджень і практичних процедур визначення чітких ціннісних підстав для формування нової освітньої парадигми, адекватної сучасним моральним викликам. Підкреслено, що працювати в галузі етики освіти повинні фахівці, які мають етичну підготовку.

Посилання

Apresyan, R. G. (2012). Filosofiya morali i prikladnaya etika. [Philosophy of morality and applied ethics]. Eticheskaya mysl [Ethical thought], 12, 52-60 [in Russian].

Boichenko, N. M. (2016). Etychni tsinnosti suchasnoi universytetskoi osvity: filosofska refleksiia [Ethical values of modern university education: philosophical reflection]. (Ph.D. diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Chikarkova, M. (2021). Etychni aspekty dystantsiinoho navchannia u dobu pandemii Covid-19 [Ethical aspects of distance learning in the era of the Covid-19 pandemic]. Osvitolohiia [Education], 10, 73-80. [in Ukrainian].

Horokholinska, I., & Brodetskyi, O. (2021). Etychna pidhotovka fakhivtsiv u zakladakh vyshchoi osvity: ideino-tsinnisna motyvatsiia ta vymohy standartiv vyshchoi osvity [Ethical training of specialists in institutions of higher education: ideological and value motivation and requirements of higher education standards]. Osvitolohiia [Education], 10, 15-23 [in Ukrainian].

Hrytsaienko, L. M. (2018). Akademichna dobrochesnist v akademichnomu seredovyshchi zakladiv vyshchoi osvity [Academic Integrity in the Academic Environment of Higher Education Institutions]. Retrieved from https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9827/5/Virtus_2018_%2322_Part-2_March.pdf [in Ukrainian].

Khyzhniak, L. M. (2016). Etyka yak atrybut elektronnoi osvity [Ethics as an attribute of electronic education]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia “Sotsiolohichni doslidzhennia suchasnoho suspilstva: metodolohiia, teoriia, metody” [Bulletin of Kharkiv National University named after V. N. Karazin. Series “Sociological research of modern society: methodology, theory, methods”], 37, 222-226 [in Ukrainian].

Luniachek, V. E., & Luniachek, N. O. (2013). Etychna skladova yak umova efektyvnoho rozvytku sfery osvity v Ukraini [Ethical component as a condition for effective development of the sphere of education in Ukraine].

In Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. [Actual problems state administration] (Vol. 2 (44), pp. 272–280) Kharkiv, https://www.researchgate.net/publication/327974624_Eticna_skladova_ak_umova_efektivnogo_rozvitku_sferi_osviti_v_Ukraini [in Ukrainian].

Napadysta, V. H. (2010). Etyka osvity: do postanovkY problem [Ethics of education: before the problem statement]. In Sotsialna etyka: teoretychni ta prykladni problemy. Zbirnyk statei [Social ethics: theoretical and applied problems. Collection of articles], (pp. 88-99). Kyiv [in Ukrainian].

Panchenko, L. M. (2014). Moralnist yak tsinnisnyi modus universytetskoi osvity [Morality as a valuable mode of university education]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Filosofiia [Bulletin of Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda. Philosophy], 42, 172-186. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2014_42_19 [in Ukrainian].

Stadnyi, Ye. (2021). Deiaki rekomendatsii shchodo vprovadzhennia etychnykh kodeksiv v ukrainskykh vyshchykh navchalnykh zakladakh [Some recommendations regarding the implementation of ethical codes in Ukrainian higher educational institutions]. Retrieved from http://www.saiup.org.ua/resursy/rekomendatsiyishhodo vprovadzhennya-etychnyh-kodeksiv-vukrayinskyh-vyshhyh navchalnyh-zakladah/ [in Ukrainian].

Stasevska, O. A., & Umanets, O. V. (2018). Etychna skladova sotsialnoi misii universytetu [Ethical component of the social mission of the university]. Visnyk Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho [Bulletin of the National University of Law named after Yaroslav the Wise], 4 (39), 143-155 [in Ukrainian].

Sychev, A. A. (2013). Nravstvennye cennosti v obrazovanii [Moral values in education]. Integraciya obrazovaniya [Education integration], 3 (72), 125-126. Retrieved from https://steamhot.ru/selskoe-hozyajjstvo/etika-vsisteme-obrazovaniya-sovremennye-problemy-nauki-i-obrazovaniya.html [in Russian].

Yermolenko, A. (2004). Etyzatsiia osvity – nahalna potreba suchasnoi doby [Ethization of education is an urgent need of the modern age]. Dukh i Litera [Spirit and Letter],13-14, 346-348 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ, ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ