ГІДНІСТЬ ЛЮДИНИ У СВІТСЬКОМУ ТА ПРАВОСЛАВНОМУ КОНЦЕПТАХ

Автор(и)

  • M. Kostenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-1443.2023.47.282595

Ключові слова:

християнство, православ’я, право, права людини, християнська правова традиція, гідність, свобода

Анотація

Кожному явищу матеріального і духовного світу об’єктивно притаманні внутрішні суперечності, тому не є виключенням і уявлення про людську гідність як у світському так і у релігійному контекстах. У статті охарактеризовано та розмежовано поняття «світська» (загальнолюдська) та «християнська» мораль. Доведено, що остання походить з надприродного джерела, з морального закону, основою якого є віра в безсмертя людського духу. Християнська мораль передбачає такі норми поведінки людей, у яких дотримані біблійні моральні заповіді. Корені ж загальнолюдської моралі знаходяться в культурі, що виробила гуманістичний світогляд, у межах якого людина визнається самодостатньою цінністю, здатною утвердити власну гідність, перетворити себе і світ без втручання трансцендентної надчуттєвої сутності (Бога). Загальнолюдська мораль – це принципи й норми, які регулюють поведінку людей, діяльність їх спільностей, об’єднань з точки зору загально-визнаних уявлень про добро і зло, порядність і непорядність, чесність та безчесність.
Незважаючи на розбіжності, а подекуди й суперечності в розумінні сутнісних виявів людської гідності між світськими та християнськими контекстами, цілком очевидним для обох аспектів є розуміння того, що чільне місце повинна займати та сторона особистості, яка виявляє себе в єдності суспільного прояву та індивідуального устремління, в глибини її власної свідомості та її прагненні вільного самовизначення і творчості, як передумови утвердження власної гідності.

Посилання

Bibliia, abo Knyhy Sviatoho Pysma, Staroho y Novoho zapovitu [The Bible, or Books of Scripture, Old Testament, and New Testament] (1990). B. m.: Obiednannia bibliinykh tovarystv [in Ukrainian].

Hryshchuk, O. (2006). Liudska hidnist yak antropolohichna pidstava prav liudyny [Human dignity as an anthropological basis of human rights]. In Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna [Human dignity as an anthropological foundation of human rights. Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. Legal series] (Vol. 1. pp. 317-324). Lviv [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy. Pryiniata na p’iatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 roku [Constitution of Ukraine. Adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine on June 28, 1996]. Vidomosti Verkhovnoi Rady [Information of the Verkhovna Rada], 30. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Kovalchuk, T. (2007). Svitski ta relihiini aspekty uiavlen pro liudsku hidnist [Secular and religious aspects of ideas about human dignity]. Filosofski obrii [Philosophical horizons], 17, 133-146. Retrieved from http://dspace.pnpu.edu.ua/ bitstream/123456789/2076/1/Kovalchuk.pdf [in Ukrainian].

Lutskyi, R. (2014). Pravovyi ta relihiinyi pidkhid do poniattia liudskoi hidnosti [Legal and religious approach to the concept of human dignity]. Naukovoinformatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho [Scientific and informational bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytskyi], 9, 19-25. Retrieved from http://nbuv. gov.ua/UJRN/Nivif_2014_9_4 [in Ukrainian].

Prodan, T. (2016). Liudska hidnist ta relihiina svoboda v konteksti postsekuliarnoho dialohu [Human dignity and religious freedom in the context of postsecular dialogue]. Relihiina svoboda [Religious freedom], 19, 66-69. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/ UJRN/religfree_2016_19_19 [in Ukrainian].

Saveliev, V. P. (2006). Etyka. Korotkyi navchalnyi slovnyk: terminy, poniattia, personalii [Ethics. Short educational dictionary: terms, concepts, personalities]. Lviv: “Mahnoliia 2006” [in Ukrainian].

Seneiko, D., dyiakon. (2012). Svit i khrystyianstvo pro hidnist liudyny [World I Christianity about the gydnisty of the people]. Slovo [The word], 1 (49), 2-6 [in Ukrainian].

Zahalna Deklaratsiia prav liudyny [The Universal Declaration of Human Rights]. (1997). Kyiv: Veres [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-25

Номер

Розділ

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО