СУПЕРЕЧНОСТІ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ: ОСВІТНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ВИКЛИКИ

Автор(и)

  • L. Usanova
  • I. Usanov

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-1443.2023.47.282550

Ключові слова:

суспільство знань, соціо-антропологічні трансформації, філософія освіти, інформаційна педагогіка, ідентичність

Анотація

У статті розглядаються соціо-антропологічні виміри суспільства знань та освітні трансформації, ними обумовлені. Аналізуються процеси інформатизації соціально–культурного простору та їх суперечливі тенденції, осмислення яких спростовує спрощене трактування та поширені міфологеми суспільства знань. Виділяються проблемні лінії, зокрема, співвідношення суспільства знань і об’єктивного наукового знання; культурної традиції і швидко змінного інформаційного потоку, проблема самовизначення людини і соціального статусу освіченої людини, а також питання соціальної ролі освіти і виклики не лише щодо переосмислення її змісту та технологій навчання, але й загальної зміни моделей мислення і особистісної поведінки.

Посилання

Homilko, O. (2015). Suspilstvo znan yak vyklyk ratsionalnosti [Knowledge society as a challenge to rationality]. Filosofiia osvity [ Philosophy of education], 1 (16), 26-37 [in Ukrainian].

Kultaieva, M. D. (2019). Suspilstvo znan: spokusy onovlennia i pastky utopichnoi svidomosti [Knowledge Society: temptations of renewal and traps of utopian consciousnessthose]. In Dukhovno-intelektualne vykhovannia i navchannia molodi v XXI stolitti [Spiritual and intellectual education and training of youth in the XXI century] (pp. 55-62). Kharkiv: Vyd. VNNOT [in Ukrainian].

Kultaieva, M. (2018). Provokatyvna filosofiia osvity: fata morgana universalizmu ta spokusy synhuliarnosti [Provocative philosophy of education: fata morgana universalism and spoksi singularity]. Filosofiia osvity [ Philosophy of education], 2 (23), 32-69 [in Ukrainian].

Leshchuk, H. V., Soroka, O. V. (2022). Osvitnia paradyhma suspilstva znan [Educational paradigm of knowledge society]. In Naukovo-osvitnii innovatsiinyi tsentr suspilnykh transformatsii [Scientific and educational innovation center of social transformations] (pp. 156-169). Cherhiniv. Retrieved from https://reicst.com.ua/asp/article/view/monograph_paradigmatic_03_2022_ 04_01 [in Ukrainian].

Prolieiev, S. (2014). “Suspilstvo znan” yak antropolohichna sytuatsiia [«Society of Knowledge» as an anthropological situation]. Filosofiia osvity [Philosophy of education], 1, 7-24. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2014_1_3 [in Ukrainian].

Onopriienko, V. I. (2017). NBICS-Tekhnolohii i ryzyky suspilstva znan [NBICSKnowledge Society Technologies and Risks]. Visnyk NAU. Seriia: Filosofiia. Kulturolohiia [Visnyk NAU. Seriia: Filosofiia. Kulturolohiia], 2 (26), 12-15 n[in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-25

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ