НАЗАД ДО МЕГАІМПЕРІЇ: ФІЛОСОФСЬКО-ЕКОНОМІЧНІ Й КУЛЬТУРНО-ПОЛІТИЧНІ СТРАТАГЕМИ СУЧАСНОГО КИТАЮ

Автор(и)

  • O. Stovpets

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-1443.2020.43.212697

Ключові слова:

Китай, мегаімперія, традиціоналізм, модернізація, прагматизм, зовнішньоекономічна стратегія, зовнішньокультурна політика

Анотація

У статті проведено соціально-філософський аналіз геополітичних, економічних, культурних стратагем, які практикує сучасний Китай. Здійснено спробу подивитися на весь масив соціокультурних, економічних, суспільно-політичних практик, здійснюваних Китаєм, крізь призму системного підходу. Проведене дослідження дає певні підстави стверджувати, що Китай ставить особливий наголос на іміджевих заходах, покликаних підвищити рівень позитивного сприйняття китайських цінностей повсюди в світі. У економічній площині політика КНР є максимально прагматичною, і китайські економічні інтервенції до іноземних економічних активів проводяться без зайвих церемоній. Ця частина геополітики КНР позбавлена будь-якого культурного підтексту і є суто утилітарною, на відміну від інших сфер зовнішньої політики Китаю. Врешті-решт, всі ці філософсько-економічні й культурно-політичні стратагеми спрямовані на підвищення добробуту, сталого розвитку і соціальної злагоди китайської нації, на основі давніх культурно-філософських традицій та імперативів «соціалізму із китайською специфікою в нову еру» 习近平新时代中国特色社会主义思想.

Посилання

Alagappa, M. (2003). Asian Security Order: Instrumental and Normative Features. Stanford: Stanford University Press [in English].

Arroyo, D. (2008). The Political Economy of Successful Reform: Asian Stratagems. Stanford University, King Center on Global Development. Retrieved from https://kingcenter.stanford.edu/publications/political-economy-successful-reform-asian-stratagems [in English].

Chan, J. (2007). Democracy and Meritocracy: Toward a Confucian Perspective. Journal of Chinese Philosophy, 34 (2), 179-193. doi: https://doi.org/10.1111/ j.1540-6253.2007.00408.x [in English].

Confucius Institute / Classroom. (2020). Hanban.org (date of access: 13.03.2020). Retrieved from http://english.hanban.org/node_10971. htm [in English].

Sorokin, P. A., & Merton, R. K. (2004). Sotsial’noye vremya: opyt metodologicheskogo i funktsional’nogo analiza [Social Time: the experience of methodological and functional analysis]; translated by N. Romanovskiy. Sociological Studies, 6, 112-119 [in Russian].

Starr, D. (2009). Chinese Language Education in Europe: the Confucius Institutes. European Journal of Education, 44 (1), 65-82. doi: https://doi.org/10.1111/ j.1465-3435.2008.01371.x [in English].

Stovpets, O. (2019). Chinese legal-philosophic syncretism and its influence to value orientations of the Chinese society. Skhid, 1 (159), 55-60. doi: https://doi. org/10.21847/1728-9343.2019.1(159).157856 [in English].

Stovpets, О. (2017). Social-philosophic view of the Intellectual Property institution: contemporary features, main problems & development prospects. Cogito: Multidisciplinary Research Journal, 2017, IX, 1, 49-64. CEEOL Retrieved from http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=740455 [in English].

Stovpets, O. V. (2016). Premodern and Modern: prolegomenon to the designation of Postmodernity in the context of research for Intellectual Property institution. ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (44), 115-123. doi: http://dx.doi. org/10.15863/TAS.2016.12.44.22

Stovpets, O. V. (2012) b. Filosofs’ko-pravovi problemy derzhavnoyi polityky u sferi formuvannya informatsiynoho suspil’stva [Legal-philosophic problems of state policy in respect of information society]. NaUKMA Research Papers. Law, 129, 84-88. Retrieved from http://ekmair.ukma.edu.ua/ handle/123456789/2215 [in Ukrainian].

Stovpets, O. V. (2012) a. Sotsial’no-filosofs’ki aspekty rozvytku informatsiynykh tekhnolohiy v konteksti problem informatsiynoyi tsenzury ta zakhystu intelektual’noyi vlasnosti. [Social-philosophic aspects of informational technologies development in the context of the informational censorship and intellectual property protection problems]. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences, 66, 16-20. Retrieved from http://eprints. zu.edu.ua/9272/1/4.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ