ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ

Автор(и)

  • M. Kostenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-1443.2020.43.212700

Ключові слова:

свобода, воля, гідність, людина, суспільство, особистість, буття, свідомість, моральна самосвідомість, честь, категорія

Анотація

У статті розкриваються деякі теоретичні аспекти розуміння людської гідності у контексті сучасного філософського дискурсу. Проаналізовано соціальні виміри пізнання людської гідності, які полягають у її реалізації в буденному житті, поведінці, професійній діяльності, ставленні до оточуючих, суспільній взаємодії. Закцентовано увагу на тому, що людська гідність є елементом мікропараметрів ціннісної структури особистості. Дається характеристика поняття «національна гідність» та її важливість у світлі сучасних суспільно-політичних кризових явищ, її тлумачення в сучасній українській філософській думці.

Обґрунтовано концептуальне бачення людської гідності у контекстіфілософіїсвободи. Установлено, що гідність тасвобода для українців це не просто слова - це сенс життя протягом усіх віків, боротьба за свою землю, за самостійність, за незалежність. Захист гідності  є  основною  засадою  організації  суспільства,  а відмова від моральних цінностей людини збіднює життя та позбавляє його сенсу. Гідність як надцінність не лише оцінюється вище від інших цінностей, вона може у деяких випадках ставити їх під сумнів і заперечувати. Нова моральна траєкторія, визначена сучасною українською філософською думкою, пов’язується з етикою гідності та утверджується шляхом переоцінки існуючих цінностей. Гідність у вищому духовному  сенсі не лише постає   як стандарт, виходячи з якого можна складати судження щодо інших, звичайних, цінностей, вона радикально змінює людське уявлення про суспільну значущість, у деяких випадках відкидаючи колишні ідеали.

Посилання

Artiushenko, O. (2017). Hidnist yak tsinnist buttia suchasnoho ukrainskoho suspilstva [Dignity as the value of being a modern Ukrainian society]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filosofsko-politolohichni studii. [Bulletin of Lviv University. Series of philosophical and political sciences], 10, 7-12. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_10_3 [in Ukrainian]. Doichyk, M. V. (2013). Hidnist liudyny yak tsinnist buttia suspilstva [Human dignity as the value of society]. In Istoriia filosofii yak shkola dumky [History of philosophy as a school of thought]. (pp. 513-514). Ivano-Frankivsk : Vyd-vo Prykarpat. nats. un-t im. V. Stefanyka [in Ukrainian].

Doichyk, M. V. (2018). Ideia hidnosti v istorii yevropeiskoi filosofii [The idea of dignity in the history of European philosophy]. Ivano-Frankivsk : Prykarpat. nats. un-t im. V. Stefanyka [in Ukrainian].

Kostenko, M. (2019). Hidnist u suchasnomu ukrainskomu sotsiumi [Dignity in modern Ukrainian society]. Filosofski obrii [Philosophical horizons], 41. 121-131 [in Ukrainian].

Malakhov, V. A. (2014). Etyka: kurs lektsii [Ethics: a course of lectures]. Ostroh: Vyd-vo Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia” [in Ukrainian].

Malakhov, V. (2008). Pravo buty soboiu [The right to be yourself]. Kyiv: Dukh i Litera [in Ukrainian].

Petrenko, M. (2017). Filosofiia svobody v konteksti problemy liudskoi hidnosti [Philosophy of freedom in the context of the problem of human dignity]. Naukovyi visnyk. Seriia “Filosofiia”[Scientific Bulletin. Philosophy Series], 49, 142-156. Retrieved from http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/philosophy/article/ view/926 [in Ukrainian].

Popovych, M. V. (2013). Buty liudynoiu [To be human]. Kyiv: VD “Kyievo- Mohylianska akademiia” [in Ukrainian].

Popovych, M. V., Artiukh, L. F. & Viatkina, N. B. (Comps.). (2018). Filosofiia svobody [Philosophy of Freedom]. Kharkiv: Folio [in Ukrainian].

Popovych, M. V. (2007). “Svoboda vid” i “svoboda dlia” [“Freedom from” and “freedom for”]. In Problemy sutnosti svobody: metodolohichni ta sotsialni vymiry [Problems of the essence of freedom: methodological and social dimensions]: Proceedings of the International Conference (pp. 3-8). Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕТИКА