№ 38 (2017)

DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2017.38

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

У ПОШУКАХ НОВОГО ГУМАНІЗМУ. КАРЛ ЯСПЕРС І СУЧАСНІСТЬ PDF
L. A. Mandryshchuk 10-22
ІДЕЯ ПОЛІТИЧНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ (НА ОСНОВІ ПОГЛЯДІВ ПЛАТОНА ТА АРІСТОТЕЛЯ) PDF
Ya. Ye. Blokha 23-29

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРИЧНА ОСВІТА PDF
P. A. Kravchenko 30-40
ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ: МІЖ МАСОВІЗАЦІЄЮ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЄЮ PDF
L. A. Usanova 41-50
ПРОВІДН І МОРАЛЬНО-ЕТИ ЧНІ КОНЦЕ ПТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ДЕ РЖА ВОТВОРЕНН Я В ХХ СТОЛІТТ І: ВОЙЦЕ Х ЯРУЗЕЛЬСЬКИЙ, МА РГАРЕТ ТЕТ ЧЕР (приклади до осмислення в державотворчій та суспільнотворчій стратегії сучасної України) PDF
P. M. Yamchuk 51-60
СИСТЕМА І МЕРЕЖА: ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ PDF
I. V. Usanov 61-69
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА МУЛЬТИЛІНГВІЗМ – СУТНІСНІ ВЛАСТИВОСТІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПОСТУПУ PDF
N. V. Korshak 70-79

ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

МОРАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА І СТАТУС ЕТИКИ PDF
N. Golovina 80-88
ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ РОМАНУ ГАРРІЄТ БІЧЕР-СТОУ «ХАТИНА ДЯДЬКА ТОМА » ТА ЙОГО ВТІЛЕНН Я В КІНЕМАТОГРАФІ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
I. V. Tsebriy 89-97
МИСТЕЦТВО СПІЛКУВАННЯ СОЛІСТА Й АКОМПАНІАТОРА У ВІТЧИЗНЯНОМУ ВИКОНАВСТВІ PDF
I. J. Belova 98-106

ЛОГІКА

Г. В. ЛЯЙБНІЦ: ВІД ДОВЕДЕННЯ ЛОГІЧНИХ ПРАВИЛ І СХЕМ ДО СИМВОЛІЧНОГО ЧИСЛЕННЯ ЛОГІКИ PDF
L. M. Shengerii, G. M. Boyko 127-136

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

СТРАЖДАННЯ СТАРОСТІ ЯК СТИМУЛ ДЛЯ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ (ГЕРОНТОСОФСЬКІ АСПЕКТИ БУДДИЗМУ) PDF
A. O. Anhelova 107-119
МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕЛІГІЙНО-МОТИВОВАНОЇ РИТОРИКИ ПРОЕКТУ «РУССКІЙ МІР» ПІД ЧАС ПОДІЙ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ В ДОНБАСІ В 2014 РОЦІ PDF (English)
V. S. Hurzhy 120-126