№ 37 (2017)

DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2017.37

Зміст

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

НАЦІОНАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ – ІДЕОЛОГЕМА ЧИ МЕТАФІЛОСОФСЬКИЙ КОНЦЕПТ? PDF
I. Ya. Lysyi 10-23
КАТЕГОРІЯ «СПРАВЕДЛИВІСТЬ» У ПОЛІТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ МАРКА ТУЛІЯ ЦИЦЕРОНА PDF
Ya. Ye. Blokha 24-30
НЕГАТИВНІСТЬ ЯК «НЕАНТИЗУЮЧА» ЗДАТНІСТЬ СВІДОМОСТІ PDF
S. O. Nimchyn 31-41
ДУХ САМОТНОСТІ ДМИТРА МЕРЕЖКОВСЬКОГО PDF
Saliy A. V. 42-51

ДІАЛЕКТИКА І МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

ЛОГІКО-АНАЛІТИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ (НА ПРИКЛАДІ СТВОРЕННЯ НЕЕВКЛІДОВИХ ГЕОМЕТРІЙ) PDF
L. M. Shengerii 52-59
КОНЦЕПТ «МЕТАФОРИ ЗОРУ» ЯК СПОСОБУ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
H. V. Ilina 60-67
ДВОЄДИНИЙ КОНСТРУКТ ДІАЛЕКТИЧНОЇ ЛОГІКИ PDF
P. V. Denysiuk 68-77

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

ГЛОБАЛІЗАЦІНІ ТА АНТИГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЦІАЛЬНО- ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ PDF
P. A. Kravchenko, A. I. Melnik 78-99
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: БЛАГО ЧИ ВАСАЛЬНА ТЕРПИМІСТЬ? PDF
O. S. Polishchuk 100-110

ЕСТЕТИКА

ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ АСКЕТИКИ PDF
A. V. Tsarenok 111-123

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

ОСОБИСТІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ, ЯКЕ ДИНАМІЧНО ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ PDF
Yu. A. Vasyuk, R. I. Oleksenko 124-135
МУЗИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Z. Ya. Hnativ 136-143
ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОСЛАВНОЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
V. M. Popovych 144-155

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
A. P. Kravchenko 156-167
ІКОНИ САВАОФА: ВИТОКИ ТА ЗМІСТ ІКОНОПИСНОГО ОБРАЗУ PDF
O. V. Bogomolets 168-180