№ 39 (2018)

DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2018.39

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

«БГАГАВАД-ГІТА» – ПЕРШИЙ ДОСВІД МЕТАФІЗИЧНОГО СИНТЕЗУ PDF
V. M. Meshkov, A. A. Somkin 8-19
ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ПОДІЙ ДАВНЬОЇ ІСТОРІЇ В ТРАГЕДІЇ Г.Т. ФАРМАНА «Я ПРИЙШОВ ВАС ЗНИЩИТИ» PDF
I. V. Tsebriy 20-26
«ВИДИМІСТЬ» І «ВИДІННЯ» У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ: КОНТЕКСТ МІСТИЧНОГО PDF
H. V. Ilina 27-36
РЕЦЕПЦІЯ ПОГЛЯДІВ МАРТІНА БУБЕРА В РОСІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ (Л.Шестов, М.Бердяєв, С.Франк, М.Бахтін) PDF
A. V. Saliy 37-44
ПРОБЛЕМА СВОБОДИ ВОЛІ ЛЮДИНИ В РОСІЙСЬКОМУ СЛОВЯНОФІЛЬСТВІ ТА ЗАХІДНИЦТВІ ХІХ СТОЛІТТЯ PDF
S. V. Shejko 45-54
ЦІННІСТЬ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОЇ СПАДЩИНИ І. МІРЧУКА: АКАДЕМІЧНО- ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
V. V. Biletska 55-64
КОНЦЕПТ ПЕРСОНОЦЕНТРИЗМУ Ж.МАРІТЕНА В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО ВЧЕННЯ ЦЕРКВИ ПРО ЛЮДИНУ PDF
I. M. Tshylyak 65-75

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ PDF
P. A. Kravchenko, A. I. Melnik 76-89
ЛЮДИНА В СВІТІ АБСОЛЮТНИХ І ВІДНОСНИХ ЦІННОСТЕЙ АБО НІГІЛІЗМУ І ЦИНІЗМУ PDF
O. G. Volkov 90-103
УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЛОЧИН ТА ПОКАРАННЯ В ПРАВОВІЙ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
O. O. Shtepa 104-115
КРИЗА ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ PDF
E. V. Ilina 116-130

ЛОГІКА

УВІДПОВІДНЕННЯ ТЕРМІНІВ ЛОГІКИ НОРМАМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
U. V. Khamar 131-143

КАФЕДРА

ОСНОВНІ ВІХИ ІСТОРІЇ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА (до 100-річчя заснування) PDF
P. A. Kravchenko, Ya. Ye. Blokha 144-163