№ 35 (2016)

DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2016.35

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ АРХІТЕКТОНІКИ ГЛОБАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ PDF
P. A. Kravchenko 10-18
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
P. G. Radko, S. M. Prihodko 19-26
ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО- ФІЛОСОФСЬКОГО БАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЗНАНЬ ТА ІННОВАЦІЙ PDF
O. V. Stovpets 27-38
ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР СТАНОВЛЕННЯ ЛІДЕРА: БУНТ ЯК ШЛЯХ ДО ТВОРЧОГО ПОСТУПУ ЧИ ЕСКАЛАЦІЇ НАСИЛЬСТВА PDF
A. A. Polysaev 39-48
МОДИФІКАЦІЇ «ДОБРА» І «ЗЛА» В МИСЛЕННЄВИХ РЕФЛЕКСІЯХ ТЕОЦЕНТРИЗМУ: СОЦІОФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
N. V. Ivanova 49-57
ПАТРІОТИЗМ І ПРИХИЛЬНІСТЬ ЯК РІЗНОВИДИ ЛЮБОВІ PDF
A. P. Kravchenko 58-67

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

ФЕНОМЕН ІДЕАЛУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО АНТРОПОЛОГІЧНОГО ПОВОРОТУ PDF
L. V. Chorna 68-79
МОДА ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ: ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ PDF
H. V. Skalatskaya 80-88
КОНЦЕПЦІЯ КУРТУАЗНОСТІ ЯК СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЯВИЩА КЛАСИЧНОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ PDF
I. V. Tsebriy, V. V. Openko 89-96
ЕСТЕТИЧНА ОСВІТА В УМОВАХ ПОСТКУЛЬТУРИ PDF
N. I. Golovina 97-105
ЯН ПАРАНДОВСЬКИЙ І ПРОБЛЕМА САМОТНОСТІ АВТОРА PDF
A. V. Saliy 106-111

ЛОГІКА

НЕОБХІДНІСТЬ ЕПІСТЕМИ «АПРІОРНОГО» В АРГУМЕНТАХ «КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРАГМАТИЗМУ» PDF
I. G. Komaha 112
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАРАДИГМИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF (Русский)
V. A. Kolokol 121-129
ПРОБЛЕМА СВІДОМОСТІ В ІМАНЕНТНИХ МІСТИЧНИХ ВЧЕННЯХ ТА СУЧАСНІЙ НАУЦІ PDF (Русский)
N. S. Zhirtueva 130-139
НООГУМАНІСТИЧНИЙ СВІТОГЛЯД: ФІЛОСОФСЬКЕ ОБГРУНТУВАННЯ СУТНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК PDF (Русский)
R. B. Shindaulova 140-149

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

КОМУНІКАТИВНА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ PDF
O. E. Melnyk 150-161
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ГАРМОНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ PDF
O. A. Goncharova, G. G. Taranenko 162-173
ҐЕНЕЗА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ PDF
C. Zou 174-183

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

РЕЛІГІЙНІ СИМУЛЯКРИ – НЕБЕЗПЕКА СИНКРЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ PDF
V. A. Ignatyev 184-191
ФЕНОМЕН РЕЛІГІЙНОГО РЕЗОНАНСУ PDF
A. M. Leshchenko 192-202
ХРИСТИЯНСЬКІ ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ PDF
I. V. Usanov, L. A. Usanovа 203-211
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ В ІСЛАМІ PDF
Ya. Ye. Blokha 212-219