№ 42 (2019)

DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2019.42

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

АВТЕНТИЧНІСТЬ І СВОБОДА САМОЗДІЙСНЕННЯ PDF
V. Liakh 9-14
ФІЛОСОФСЬКА ПУБЛІЦИСТИКА І ФІЛОСОФСЬКЕ МИСТЕЦТВО В ЕПОХУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ PDF
N. Khamitov 15-19
КОГНІТИВНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «ВІРА» PDF
P. Kravchenko 19-24
СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ: МОЖЛИВОСТІ, РЕАЛІЇ ТА РИЗИКИ PDF
S. Yahodzinskyi 25-28
ПОСТПРАВДА ЯК НЕДІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ В УМОВАХ АКСІОЛОГІЧНОГО КОНФЛІКТУ PDF
T. Hlushko 29-31
ОСОБЛИВОСТІ «ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОГО ДОСВІДУ» ТА ПОШУКИ ЛЮДСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
H. Kovadlo 32-34
ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ: ПРОБЛЕМА СТРАХУ PDF
M. Movchan 34-38
СОЦІАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
L. Kharchenko 38-42
ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ЕВОЛЮЦІЮ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
O. Lukianenko 42-46
METHODS AND TOOLS FOR FAST AND RELIABLE PROCESSING OF INTEGER DATA OF STATE INFORMATION SYSTEMS USING A NON-POSITIONAL NUMBER SYSTEM IN THE RESIDUAL CLASSES SYSTEM PDF (English)
A. Yanko, V. Krasnobaiev 46-49
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ «РИЗИК» В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ PDF
S. Sheiko, O. Kolodii 50-54
СОЦІАЛЬНА ПРИРОДА КОМУНІКАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
O. Sidorkina, O. Skyba 54-58
«ІНФОРМАЦІЙНА ДОБА» ТА «ЕПОХА ПОСТМОДЕРНУ»: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ PDF
V. Dmytrenko 58-62
ФЕНОМЕН ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
I. Skyba, S. Ordenov, N. Chenbai 62-67
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СВІТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
O. Holizdra 67-71
АНАРХІЗМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗМУ PDF
D. Ivanishyn 71-74
СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
M. Marochkanych 75-78
ПОЛІТИЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК КАТАЛІЗАТОР СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
H. Suprun 78-82
МЕДІАФІЛОСОФІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОСМИСЛЕННЯ МЕДІАРЕАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
V. Biletska, Yu. Diachenko 82-86
СОЦІАЛЬНІ ТРАСФОРМАЦІЇ В КОНТЕКСТІ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ГРИ PDF
A. Novokhatko 86-91

АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ТА ОСВІТНІ ПРАКТИКИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА КОГНІТИВНОГО ПОВОРОТУ У ФІЛОСОФІЇ PDF
V. Zahorodniuk 92-93
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ПРАКТИК ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА PDF
M. Boichenko 94-98
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ,ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І МУЛЬТИКУЛЬТУРИЗАЦІЯ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОСТМОДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
V. Popov, A. Popova 98-101
СУЧАСНА СИТУАЦІЯ ЛЮДИНИ: ВИКЛИКИ ПОСТЛЮДСЬКОСТІ PDF
V. Kozachynska 102-105
ОСВІТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СВІТУ: ЯКЕ ЗНАННЯ ПОТРІБНЕ ЗАВТРА? PDF
V. Ilin, A. Ilina 106-109
МОДУС ЕКОНОМІЧНОГО В ПІЗНАННІ І ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
A. Kravchenko 110-113
ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ У СВІТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
N. Yukhymenko 114-117
ДЕЩО ПРО СУЧАСНУ ТЕХНОКРАТИЧНУ ВЕРСІЮ СОЛІПСИЗМУ PDF
H. Shalashenko 118-121
ЛЮДИНА І РЕЛІГІЯ: КОНФЕСІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ВИМІРАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
O. Buchma 122-125
ФОРМИ ЛЮДЯНОСТІ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
L. Usanova, I. Usanov 126-129
АНТРОПОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА В СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ PDF
A. Kravchenko 130-133
ОСВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО І КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
T. Bondar 133-137
ЦИФРОВА ЛЮДИНА: ФАНТАЗМ ВТРАТИ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
K. Honcharenko 137-140
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ PDF
V. Buchma 141-144
ПЕРСПЕКТИВИ ЗНАННЯ І ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СВІТІ PDF
M. Lipin 144-147
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
N. Khreptak 148-152
ОСОБЛИВОСТІ МИСЛЕННЯ І ПІЗНАННЯ В РЕАЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ PDF
M. Halchenko 152-155
ЩОДО ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОСФЕРИ PDF
V. Leontieva 156-159

ІНФОРМАЦІЙНА ЕТИКА

РЕГУЛЯТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕТИКИ PDF
N. Holovina 160-164
ФОРМУВАННЯ СТІЙКИХ МОТИВІВ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ: ВИМОГА ЧАСУ PDF
O. Ilchenko 164-167
МУЖНІСТЬ БУТИ В УМОВАХ ПОСТ- ТА ПРОТОСОЦІАЛЬНОСТІ У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ PDF
M. Lukashenko 168-171
ТРАНСГУМАНІЗМ ЯК ЗНЕЦІНЕННЯ ЛЮДЯНОСТІ PDF
M. Bilous, L. Usanova 171-175
НОВІ ПОГЛЯДИ НА ПАТЕРНАЛІЗМ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
S. Bezrukov 175-180
ВОЛОНТЕРСТВО У СВІТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ PDF
O. Bielyshev 180-184
ГІДНІСТЬ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ PDF
M. Kostenko 184-188

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО В ІНФОРМАЦІЙНУ ДОБУ

ІНФОРМАЦІЯ-КУЛЬТУРА-ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА PDF
A. Tsarenok 189-192
ПРО РУЙНУВАННЯ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛІЗМУ В СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ ЯК ОДНІЄЇ З ГОЛОВНИХ ОЗНАК ЇЇ КРИЗИ PDF
V. Mieshkov, O. Somkin 192-196
ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА PDF
O. Kravchenko 196-199
ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРІЇ. СВІТОГЛЯДНІ ПОЗИЦІЇ МИКОЛИ СКРИПНИКА, МИКОЛИ ПІДГОРНОГО, ПЕТРА ШЕЛЕСТА, ОЛЕСЯ ГОНЧАРА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ. (декілька міркувань про український собор в несоборні часи) PDF
P. Yamchuk 200-203
КЛАСИЧНЕ МИСТЕЦТВО В ІНФОРМАЦІЙНOМУ ПРОСТОРІ PDF
I. Tsebrii 203-208
«СУСПІЛЬСТВО ЕКРАНА» ЯК ВАРІАЦІЯ ВІЗУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
V. Voshchenko 209-212
ОСОБЛИВОСТІ ТАНЦЮВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У СВІТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
R. Hromtsev 212-215
КУЛЬТУРА ЯК ДИСКУРС PDF
I. Lebedynska 216-219
ЦИФРОВА КУЛЬТУРА І ЇЇ НЕВІД’ЄМНЕ МІСЦЕ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
O. Luhovskyi 219-223
ПАРАЕСТЕТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ «АРТ-ПРАКТИК» ( на прикладі спесімен-арта) PDF
M. Abysova, T. Shorina 223-226
СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ МЕНТАЛЬНОСТІ В НАУКОВОМУ ТА ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСАХ PDF
O. Shtepa 227-231
МОВА ТА МИСЛЕННЯ У ФІЛОСОФІЇ Л. ВІТГЕНШТАЙНА PDF
T. Mamenko 231-233
КУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕПОХИ PDF
V. Avramenko 233-237
МЕДІАРЕАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОСТІР ДЛЯ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ PDF
T. Tatarina, A. Kozhushko 237-241